AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

ZASAZENÍ STROMU NA PAMÁTKU OLGY HAVLOVÉ

17. 10. 2018  zasadila v parku Lázní Bechyně strom na památku Olgy Havlové předsedkyně správní rady Nadace Olgy Havlové Milena Černá společně se starostou města Pavlem Houdkem, místostarostou Jiřím Rejlkem a ředitelem Lázní Bechyně Josefem Mičanem. Slavnostní zasazení jeřábu doprovodily svým vystoupením členky kroužku tvůrčího psaní v domově mládeže SUPŠ Bechyně.

Soňa Houdková, vychovatelka