AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

ZAČALA OPRAVA NAŠÍ ŠKOLY A DOMOVA MLÁDEŽE

Po řadě let dochází k zásadní záležitosti, a to k opravě budov naší školy a domova mládeže. Projekt se nazývá Snížení energetické náročnosti budov SUPŠ Bechyně a Domova mládeže SUPŠ Bechyně. Od jeho schválení v červnu 2016 došlo k řadě změn. Předmětem projektu je:

  • rekonstrukce a zateplení střech na všech objektech školy;
  • zabezpečení obálky všech objektů školy a výměna výplní (tj. výměna oken a zateplení všech objektů školy, tedy staré budovy, tělocvičny, velké přístavby z přelomu 50. a 60. let, dílenské přístavby ze 70. let a domku přiléhajícího ke škole, tzv. školnického, kde je dnes umístěna školní knihovna a čítárna);
  • vzduchotechnika a její rozvod po celé škole;
  • rekonstrukce kotelny;
  • kompletní rekonstrukce kuchyně na domově mládeže (výměna oken, nové podlahy v kuchyni, veškeré kuchyňské vybavení včetně vzduchotechniky); výměna oken v kuchyni a jídelně a následné zateplení objektu;
  • kompletní výměna oken a následné zateplení celého pavilónu B domova mládeže.

OPRAVA ŠKOLY A DOMOVA MLÁDEŽE 2019 - 2020OPRAVA ŠKOLY A DOMOVA MLÁDEŽE 2019 - 2020OPRAVA ŠKOLY A DOMOVA MLÁDEŽE 2019 - 2020OPRAVA ŠKOLY A DOMOVA MLÁDEŽE 2019 - 2020OPRAVA ŠKOLY A DOMOVA MLÁDEŽE 2019 - 2020

Realizace projektu začala 24. 7. 2019 a potrvá do 22. 10. 2020. Projekt je ze 40% financován z prostředků EU (MŽP, Státním fondem životního prostředí) a ze 60% zřizovatelem školy (Odborem školství Jihočeského kraje). Přestože nebude jednoduché sladit rekonstrukci školy s provozem školy, je významné, že rekonstrukce byla zahájena.