AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

ZA UMĚNÍM DO VÍDNĚ

Ve dnech 2. - 3. 5. 2019 se konal zájezd do Vídně, jehož se zúčastnilo 14 studentů naší školy z 1.D, 2.G a 2.M. Odjíždělo se ve čtvrtek ráno, první den bylo na programu zastavení v Melku, projížďka lodí malebným údolím Dunaje Wachau a prohlídka Dürsteinu, malebného městečka se zříceninou hradu. Odpoledne studenti navštívili klášter Klosterneuburg. V pátek dopoledne se uskutečnila prohlídka Vídně: dopoledne krátké zastavení u Hundertwasser Haus, poté procházka Vnitřním městem, návštěva klenotnice v Hofburgu a dómu sv. Štěpána, odpoledne procházka zahradami zámku Schönbrunn s návštěvou ZOO. Ve večerních hodinách se skupina v pořádku vrátila do Bechyně. Poděkování patří Mgr. Pavlíně Novotné, která se podílela na organizaci zájezdu, a studentům, kteří se zúčastnili a svým chováním reprezentovali školu. Podle jejich ohlasů byli se zájezdem spokojeni, litovali toho, že nebyl delší.