AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO 2019

Odjezdem skupiny 12 našich studentů a Aleny Kissové v sobotu 6. 4. 2019 začal další, již 14. ročník výměnné praxe mezi naší školou, SOŠ a SOU Třeboň a Istituto di Alessandro Vittorio v Trentu. Italská skupina k nám dorazí v neděli 7. 4. 2019 a její pobyt potrvá do neděle 14. 4. 2019. Na programu je úvodní prohlídka školy a města, v pondělí odpoledne začne práce v dílnách. První je plánována dekorace keramiky a porcelánu, modelování a točení na kruhu; studenti a učitelé navštíví také historické město Tábor. Naše skupina v Trentu absolvuje pobyt v grafické dílně, v dílně kovového šperku a v multimediálním ateliéru. Součástí pobytu našich a třeboňských studentů v Trentu bude jednodenní výlet do Verony.

PRŮBĚH PRAXE STUDENTŮ Z TRENTA V BECHYNI

Italská skupina přijela do Bechyně v podvečer v neděli 7. 4. 2019. V podělí v 9.00 se studenti a profesoři shromáždili ve sborovně, kde je přivítal ředitel školy Mgr. Otakar Novák. Po krátké prohlídce školy následovala procházka po městě, návštěva městského muzea a dalších pamětihodností Bechyně.

VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO 2019VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO 2019VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO 2019
VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO 2019VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO 2019VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO 2019
VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO 2019VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO 2019VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO 2019
VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO 2019VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO 2019VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO 2019
Procházka italských studentů po Bechyni 8. 4. 2019 (Foto: Archiv školy)

Odpoledne pak již začala vlastní práce v dílnách. První byla již tradičně dílna dekorace keramiky (uč. Jitka Hrdinková), kde si studenti zkoušeli naglazurovou techniku na porcelán. Zde pracovali v pondělí odpoledne a v úterý dopoledne. Po obědě v úterý začala jejich práce v ateliéru modelování pod vedením ak. soch. Miroslava Olivy. Ta se přetáhla i na celou středu; studenti modelovali drobná zvířata, figurky, hlavičky a kachle menších rozměrů s rostlinnými, figurálními i abstraktními motivy. Čtvrtek pak byl vyhrazen pro práci v točírně (uč. Jan Vančura). Odpoledne proběhlo setkání studentů a učitelů s ředitelem školy a večer grilování a malému ohýnku na dvoře školy.

VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO 2019VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO 2019VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO 2019VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO 2019
VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO 2019VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO 2019VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO 2019
VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO 2019VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO 2019VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO 2019
VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO 2019VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO 2019VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO 2019
VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO 2019VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO 2019VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO 2019VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO 2019
VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO 2019VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO 2019VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO 2019
Práce v dílnách dekorace, modelování a točení na kruhu 8. - 11. 4. 2019. (Foto: Archiv školy)
VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO 2019VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO 2019VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO 2019
VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO 2019VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO 2019VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO 2019
VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO 2019VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO 2019VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO 2019VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO 2019VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO 2019VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO 2019
Výsledky práce italských studentů v dílně dekorace keramiky. (Foto: Archiv školy)
VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO 2019VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO 2019VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO 2019
VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO 2019VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO 2019VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO 2019 
Čtvrteční večer a grilování na dvoře školy. (Foto: Archiv školy)

Pátek 12. 4. 2019 byl věnován výletu do Tábora. Pod vedením Mgr. Marty Kotkové a překladatele pana Rudolfa de Fanta si italští studenti prohlédli táborské pamětihodnosti. I přes poměrně mrazivé počasí se výlet vydařil. Studenti si prošli centrum Tábora, dopřáli si kávičku a posilnění vystoupali 200 schodů na věž kostela Proměnění Páně na táborském náměstí. Pohled na město a jeho okolí z výšky vystřídala prohlídka podzemních chodeb pod Žižkovým náměstím. Po obědě následoval nákup dárků a cesta do Bechyně.

VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO 2019VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO 2019
Italové v Táboře 12. 4. 2019. (Foto: Mgr. Marta Kotková)

Poslední den - sobota 13. 4. 2019 - byl vyhrazen dokončování prací v točírně. Studenti prořezávali mísy, ale mnozí (včetně svých učitelů) se ještě nechali zlákat k práci na hrnčířském kruhu.

VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO 2019VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO 2019VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO 2019
Poslední den - sobota 13. 4. 2019. Dokončování prací v točírně, rozloučení. Tak nashledanou 
za rok! (Foto: Archiv školy)

Podobně jako v minulých letech byl týden pobytu italských studentů u nás naplněn intenzívní prací. Skupina byla velmi disciplinovaná a věříme, že výsledky práce po výpalu její členy potěší. Těšíme se na další setkání za rok. Velký dík patří všem pedagogům naší školy, kteří se Italům věnovali (Jitka Hrdinková, ak. soch. Miroslav Oliva, Jan Vančura, Mgr. Marta Kotková a Jiří Novotný), studentům, kteří asistovali, a samozřejmě panu Rudolfu de Fantovi, který díky znalosti italštiny hned v prvních chvílích setkání vždy odbourá jazykovou bariéru a výrazně přispívá již dlouhá léta k zdárnému průběhu celé akce.