AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

STUDENTSKÝ DESIGN 2019

V rámci činnosti Asociace středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory České republiky proběhl v Praze na VOŠ a SPŠ grafické další ročník soutěže Studentský design. Do soutěže bylo možné přihlásit práce, které vznikly od 2. pololetí školního roku 2016/2017 do 1. pololetí školního roku 2018/2019. Naše škola se zúčastnila třemi pracemi. Dvě z nich byly zařazeny do oboru Produktový design (Kateřina Kopecká - umyvadlo - vedoucí práce ak. soch. Jiří Fuchs, dílenský učitel David Stankuš, Anna Izakova - nápojová souprava - vedoucí práce ak. soch. Miroslav Oliva) a  Grafický design (Eliška Hejtmánková - kniha Karkulka - vedoucí práce Mgr. Marta Kotková). Kromě námi obeslaných kategorií se soutěžilo v oborech Oděv, textil, obuv, Sklo a Fotografická a multimediální tvorba. Bodově nejlépe hodnocená práce ze všech kategorií získala Grand Prix a třicet poměrově nejlépe hodnocených prací pak titul laureát. Výstava probíhala 26. 2. - 14. 3. 2019 v Galerii ve věži v Novoměstské radnici na Karlově náměstí v Praze. Soutěž byla podpořena grantem Ministerstva školství, Novoměstskou radnicí a městskou částí Praha 2.

Velmi nás těší, že jedním z laureátů soutěže se stala Kateřina Kopecká (5. místo v oboru Produktový design). Neztratili se ale ani další naši účastníci. Eliška Hejtmánková v oboru Grafický design obsadila 16. místo a Anna Izakova v oboru Produktový design 21. místo. Děkujeme studentům i vedoucím jejich prací.