AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

SRDÍČKOVÝ DEN 2018

V pondělí 17. 9. 2018 proběhl další Srdíčkový den v Bechyni. Naše škola dlouhodobě spolupracuje s nadací Život dětem, která podporuje malé pacienty se závažnými onemocněními, kteří jsou odkázáni na domácí péči svých rodičů. Konkrétně jsou peníze vynakládány na pořízení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, na úhradu zdravotnického materiálu, speciální výživy, rehabilitačních pobytů atd. Akci organizovala Ing. Jaroslava Bínová a účastnili se jí žáci 3.G, kterým se podařilo vybrat částku 6.398,- Kč. Všem zúčastněným patří poděkování.