AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

PŘEDNÁŠKA ROMANA POVALY

Ve čtvrtek 2. 5. 2019 proběhla v rámci Minimálního programu protidrogové prevence přednáška Romana Povaly pro 1. a 2. ročníky na téma Sex, AIDS a vztahy.