AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

PLENÉR 2018

Od nového školního roku jsme se v organizaci krajinářského kurzu vrátili ke staršímu modelu, kdy na plenér jezdili studenti třetích ročníků. První akce tohoto typu proběhly před dvaceti lety v obci Brloh v předhůří Blanského lesa. Tam se také vrátili studenti 3.M, kteří zde malovali 10. - 14. 9. 2018 pod vedením učitelky Aleny Kissové. Ve dnech 1. - 5. 10. 2018 pak proběhl druhý kurz, a to tříd 3.DK a 3.G ve Smilových Horách pod vedením Mgr. Marty Kotkové, MgA. Václava Kupského a ak. soch. Miroslava Olivy.

Ve dnech 1. - 4. 10. 2018 absolvovali studenti 3. ročníku oborů Grafický design, Keramický design a Průmyslový design krajinářský kurz v obci Smilovy Hory u Mladé Vožice. Pestrá krajina Vlašimské pahorkatiny s výhledy na Křemešnickou vrchovinu a vrcholem Strážiště byla velmi inspirativní. Na začátku, kdy chladné a sychravé počasí komplikovalo dlouhý pobyt venku, se velmi osvědčilo dobré zázemí ubytovny a penzionu. Někteří studenti skicovali donesené přírodniny vevnitř, jiní vydrželi a nosili malby a kresby krajiny přímo z plenéru. Někdo také využil školní fotoaparáty a lovil snímky krajiny nebo detailů na makroobjektiv. Slunečné počasí na závěr ukázalo krásu podzimní krajiny - škoda, že jsme na ně neměli větší štěstí. Přesto ale vzniklo množství krásných prací, u kterých si rádi připomeneme dobrou pohodu těch několika dní. Po návratu do Bechyně byla ve školní Galerii Na chodbě uspořádána výstava prací.

Mgr. Marta Kotková