AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

Ohlédnutí za prázdninami

O prázdninách jsme ve škole přivítali téměř sto frekventantů našich kurzů pro zájemce o výtvarné činnosti. Na závěr kurzů (7. 7. 2018) byla uspořádána výstava prací účastníků. Záhy po ukončení kurzů bylo zahájeno mezinárodní sympozium keramiky, tentokrát již dvacáté osmé. Začalo 10. 7. 2018 a trvalo do 4. 8. 2018. Poslední červencovou sobotu proběhly Bechyňské keramické trhy, kterých se také zúčastnila naše škola. Akad. soch. Miroslav Oliva předváděl točení na kruhu. Pomoc poskytla i čerstvá absolventka keramického oboru Marie Kučerová. Prodej výrobků zajišťovala Ing. Jaroslava Bínová. Všem patří velké poďěkování.