AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018

VÝSTAVA MISE PORTO 2018

V úterý 26. 6. 2018 byla zahájena výstava výsledků projektu Erasmus+ Deník psaný grafikou v Galerii Na chodbě. Mgr. Marta Kotková seznámila přítomné s průběhem svého pobytu ve španělské škole v Jerezu de la Frontera a studenti - účastníci praxe v Portu - si rozdělili jednotlivé "sekce" a účastníky vernisáže seznámili s okruhy Cesta, Bydlení, Škola, Výlety atd. Prezentace byly velmi zajímavé a projekt celkově velmi zdařilý. Poděkování patří všem, kteří se podíleli, předevšim pak Mgr. Martě Kotkové a Mgr. Markétě Kuthanové. Výstava trvala do 7. 7. 2018.

PORTO/JEREZ
Slavnostním zakončením projektových aktivit ve školním roce 2017/18 byla vernisáž výstavy PORTO/JEREZ ve školní Galerii Na chodbě v úterý 26. 6. 2018. Studenti představili co vytvořili během pobytu v EASR Porto a poutavou prezentaci doplnili vyprávěním zážitků ze stáže. Návštěvníci si také mohli prohlédnout krásné autorské knížky. "Deníky psané grafikou" vytvořili Tadeáš Bačák, Alice Martincová, Terezie Marčíková, Nikola Pazderová, Nikola Kortánová a Marie Zinková. Prostor vystavit práce a autorskou knihu patřil i Mgr. Martě Kotkové, která absolvovala stáž v jihošpanělském Jerez de la Frontera. Prezentace fotografií a postřehů ze vzdálené odborné výtvarné školy tak byla posledním ohlédnutím za mobilitami, které jsme díky projektu Erasmus+ mohli absolvovat.