AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018

VÝSTAVA KERAMIKY VĚRY A STANISLAVA MARTINCOVÝCH V GALERII NA CHODBĚ

Na měsíce červen - červenec 2018 jsme připravili výstavu významných absolventů naší školy Věry a Stanislava Martincových. Výstava je umístěna v prostorách prvního patra školy. Keramiku doplňují fotografie děl Věry Martincové a kresby Stanislava Martince. Srdečně zveme občany i návštěvníky Bechyně ke zhlédnutí této jedinečné výstavy.

VÝSTAVA KERAMIKY VĚRY A STANISLAVA MARTINCOVÝCH V GALERII NA CHODBĚ

VĚRA MARTINCOVÁ

Narodila se 17. 11. 1940 v Praze, absolventka školy z roku 1958. Od roku 1978 pracuje jako samostatná výtvarnice. Uspořádala četné samostatné výstavy, zúčastnila se skupinových výstav v Praze, Brně, Bechyni, Hořicích, Berlíně a Budapešti. Je zastoupena ve sbírkách Alšovy jihočeské galerie a také v soukromých sbírkách doma i v zahraničí.

"Věra Martincová dlouhá léta zůstávala věrná hrnčířskému kruhu, ale i ona se v užité keramice záhy prosadila originálními nápady a skvělými glazuŕami. Pracují-li společně pod jednou střechou dva výtvarníci, jeden vždy musí poněkud ustoupit tomu druhému. Martincovi spolu žijí sedmačtyřicet let, vychovali dvě děti, teší se ze šesti vnoučat; a tak Věra na sebe vzala většíčást starosti o rodinu. Ke karamice se ale po celý život vrací jako ke své lásce - třebaže (žel) nahodile, jak jí čas dovolí. Vždy ale jde o návraty tvúrčí. Její tenkostěnné "střepy" jsou - stejně jako Stanislavovy plastiky, nezaměnitelné. Mají jemný dekor, kresbu, glazuru - a vždy mají nápad a originální zpracování. V poslední době představila Věra Martincová na několika výstavách zbrusu novou sérii svých prací - mísy, vázy, podnosy. Vše v originálním duchu a s pečetí své osobnosti.

Díla Stanislava a Věry Martincových mají po léta takzvaně "dobrou značku". Za ní stojí celoživotní tvrdá a poctivá práce, neústupnpst v tvůrčích nárocích a neokázalá lidská skromnost. Martincovi před lety opustili inspirativní a milovanou Malou Stranu - dnes žijí v jihočeské Jižné, kde je středobodem jejich počínání a smyslem společného života keramická pec. Samozřejmě také ateliér - a inspirativní úděl: keramika."

Slávka Kopecká, 2007

(Zdroj: Katalog Stanislav Martinec, Věra Martincová: Výběr z keramické tvorby, Slávka Kopecká, Lidice 77)

 

STANISLAV MARTINEC

"Stanislav Martinec se hned na počátku své tvůrčí cesty vymanil z tradičních postupů keramické práce. Zvolil daleko náročnější tvorbu keramických plastik, figur, torz - tedy klasickou práci sochařskou, modelování z ruky. Tento přístup k dílu mu otevřel svět bohaté tvůrí fantazie - vzácně snové, jedinečné co do nápadu či zpracování. Jeho plastiky zachycují záblesky dávno minulých dějů, surrealistických vizí, překvapivých námětů - a vždy se v celku či v přesném detailu dotýkají lidské duše. Martincova díla, působivé grafiky jených čar s texty dávných poselství, bizarní stavby, stroje, věže, lodě, archy, kachle a na nich snová zvířata, květiny, portréty antických či barokních krásek...nesou vždy dotek mistrovského rydla, zručné ruky a především talentu podloženého tvrdou tvůrčí prací. Jsou jedinečná, nezaměnitelná, originální... V kontextu české keramiky patří Stanislav Martinec léta k absolutní špičce, v oboru obstojí v jakékoliv světové konkurenci." 

Slávka Kopecká, 2007

 

"Jako každý skutečný umělec, tak i Stanislav Martinec tvoří živelně, často iracionálně, vkusně se zbavuje vlastních přetlaků citů a tužeb, které ho nesou do světa fantazie...sám přiznává, že by nemohl žít v moderním městě a že je mu cizí svět vyspělé civilizace. Jeho artefakty jsou hledáním zcela nové cesty a zcela nové krásy..."
 

Naděžda Papoušková - Melniková,1974


"Stanislava Martince lze zařadit k nepočetné skupince českých výtvarníků, kteří dnes, především v grafice, navazují na tradice českého surrealismu a imaginativní malby. Z hlediska výtvarného zaujme především odvahou interpretovat v keramice vlastní fantazii a imaginaci. Tématicky svá díla vede do oblasti snu, který však obohacuje snahou o další osobitá sdělení. Dimenze vlastního prožitku, vyjádřeného výtvarně, se Stanislav Martinec vymezuje od běžné keramické produkce a výrazně obohacuje současnou výtvarnou kulturu."

František Dvořák, 1987

(Zdroj: Katalog Stanislav Martinec, Věra Martincová: Výběr z keramické tvorby, Slávka Kopecká, Lidice 77)
 

VÝSTAVA KERAMIKY VĚRY A STANISLAVA MARTINCOVÝCH V GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA KERAMIKY VĚRY A STANISLAVA MARTINCOVÝCH V GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA KERAMIKY VĚRY A STANISLAVA MARTINCOVÝCH V GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA KERAMIKY VĚRY A STANISLAVA MARTINCOVÝCH V GALERII NA CHODBĚ
VÝSTAVA KERAMIKY VĚRY A STANISLAVA MARTINCOVÝCH V GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA KERAMIKY VĚRY A STANISLAVA MARTINCOVÝCH V GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA KERAMIKY VĚRY A STANISLAVA MARTINCOVÝCH V GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA KERAMIKY VĚRY A STANISLAVA MARTINCOVÝCH V GALERII NA CHODBĚ
VÝSTAVA KERAMIKY VĚRY A STANISLAVA MARTINCOVÝCH V GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA KERAMIKY VĚRY A STANISLAVA MARTINCOVÝCH V GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA KERAMIKY VĚRY A STANISLAVA MARTINCOVÝCH V GALERII NA CHODBĚ
Vernisáž výstavy Věry a Staniclava Martincových 30. 5. 2018. (Foto: Archiv školy)