AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018

ÚČAST ŠKOLY NA KERAMICKÝCH TRZÍCH BECHYNĚ 2018

V sobotu 28. 7. 2018 proběhl další ročník Bechyňských keramických trhů, jehož se účastnila i naše škola. V již tradičním místě - parku na náměstí - jsme měli kruh, na němž si zájemci (především děti) mohli vyzkoušet točení na kruhu pod odborným dohledem ak. soch. Miroslava Olivy a čerstvé absolventky naší školy Marie Kučerové. O točení byl velký zájem. Drobné předměty z peodukce školy si mohli zájemci koupit u ing. Jaroslavy Bínové. Akce byla velmi úspěšná a poděkování patří všem, kteří se za školu zúčastnili. Další informace o bechyňských trzích neleznete na www.trhybechyne.cz.