AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018

PŘEDNÁŠKA VLADIMÍRA VÁCHY

Ve středu 23. 5. 2018 měli studenti možnost vyslechnout přednášku Mgr. Vladimíra Váchy z organizace ABATOP na téma srovnání světových náboženství. Vzhledem k uměleckému zaměření naší školy je velice přínosné, když se studenti dozvěděli o vzniku, vývoji a principech hlavních světových náboženství. Nahlédli tak do pozadí ideologického i sociálního základu různých světových kultur.

Studenty druhých ročníků přednášející informoval o nebezpečí v kyberprostoru. Jedná se o imaginární prostor ovšem je k němu třeba přistupovat jako ke skutečnému veřejnému prostoru. Dám si intimní fotografii na náměstí? Informoval studenty o situacích, kdy je určité zveřejňování sebe nebo druhých trestnou činností, jaké taktiky používají lidé, kteří zneužívají informace, rozkryl naivní představu, že bezplatné produkty na internetu vás chtějí nezištně bavit. Cílem je, že vy jim povolíte s instalací i přístup ke svým interním informacím a to je dnes největší byznys. Informace o vás mohou zneužít lidé k trestné činnosti anebo je prodají organizacím, které interní informace vyžívají k výrobě a distribuci cílené reklamy, vám ušité na míru. Za studenty děkuji přednášejícímu.

Mgr. Otakar Novák, metodik prevence