AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018

PODRUHÉ DO VELETRŽNÍHO PALÁCE

S komentovanou prohlídkou ve Veletržním paláci, kterou absolvovali studenti volitelného předmětu Seminář o moderním umění v lednu, byli všichni velmi spokojeni. Proto jsme požádali kurátory ve Veletržním paláci v Praze, zda by nám ještě před uzavřením těchto skvostných sbírek nebyli ochotní připravit další komentované vstupy. Byla nám nabídnuta  dvě nová témata, tak jsme se rozhodli strávit zde bezezbytku, krom hodiny na oběd, celý první březnový den.

V dopoledních hodinách jsme si potvrdili, jak známe francouzské umění od doby romantismu až po expresivní Pařížskou školu. Na obrazech od Delacroixe a Courbeta jsme porovnávali rozdíly v tématice, stylu a malířském rukopisu mezi romantismem a realismem. Impresionismus  jsme“ měli v malíku“, u pointilistických obrazů nás zajímalo, proč jsou obrazy instalovány ve skleněných vitrínách…Zklamalo nás velmi malé zastoupení postimpresionistických děl van Gogha, Gauguina a Lautreca, přesto jsme si Goghův obraz Zelené obilí pořádně vychutnali. V kubistické expozici jsme zjistili, že je Veletržní palác třetí největší sbírkou kubismu v Evropě, a to díky V. Kramářovi.

PODRUHÉ DO VELETRŽNÍHO PALÁCEPODRUHÉ DO VELETRŽNÍHO PALÁCEPODRUHÉ DO VELETRŽNÍHO PALÁCEPODRUHÉ DO VELETRŽNÍHO PALÁCE
PODRUHÉ DO VELETRŽNÍHO PALÁCEPODRUHÉ DO VELETRŽNÍHO PALÁCEPODRUHÉ DO VELETRŽNÍHO PALÁCE
Veletržní palác podruhé 1. 3. 2018 (Foto: Archiv školy)

Odpolední program se nesl v duchu českého avantgardního umění: začínali jsme Fillovým expresivním Čtenářem Dostojevského, důkladně jsme zmapovali český kubismus, a to nejen v malířství, ale i u našeho „spolužáka“ sochaře Otto Gutfreunda, dále kubismus v architektuře a uměleckých řemeslech. Skončili jsme někdy v podvečerních hodinách u funkcionalismu a pana Fuchse, architekta Veletržního paláce. Nyní nám nezbývá než věřit, že nám takto nabitý program pomůže vzpomenout si na díla umělců při skládání blížící se maturitní zkoušky.

Mgr. Drahomíra Bočanová