AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018

NOVOMĚSTSKÁ RADNICE PRAHA: ŘEMESLA ŽIVĚ 2018

Ve dnech 21. - 22. 2. 2018 se naše škola zúčastnila Festivalu řemeslných workshopů - vyzkoušej si, zažij si!, který pořádala Novoměstská radnice v Praze ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy a Městskou částí Praha 2 (více na http://www.nrpraha.cz/program/846/remesla-zive-2018/).

V rámci představení naší školy jsme tentokrát prezentovali pouze keramický obor, a to malou historizující výstavou, ukázkami ruční výroby točením na kruhu a modelováním a podáváním informací o možnostech studia na naší škole v krásných prostorách mázhausu Novoměstské radnice, kde jsme byli spolu se školami z Kamenického Šenova (sklo) a Hořic (kamenosochařství).  Instalaci výstavy připravil David Stankuš, na kruhu a při modelování se střídaly studentky Anna Stifterová a Magdaléna Tonková. Akce se těšila velkému zájmu dětí všech věkových kategorií. Davidu Stankušovi i studentkám patří poděkování za propagaci školy.