AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018

EXKURZE ZA UMĚNÍM DO PRAHY

V úterý 12. 6. 2018 se uskutečnila celodenní kulturní exkurze do Prahy pro druhé a třetí ročníky s tímto programem:

  • odjezd v 9.00 z parkoviště před DM
  • návštěva expozice UMPRUM v Praze
  • návštěva vily Jana Wericha na Kampě
  • procházka historickým centrem, indiviuální volno
  • 19.00 - divadelní představení Obraz Doriana Graye ve Švandově divadle na Smíchově
    (režie M. Kinská, choreografie M. Čechová, hudba V. Franz)
  • návrat do 24.00
  • cena: 500,- Kč za vše

Poděkování za zorganizování exkurze patří Mgr. Ludmile Krůčkové a vychovatelce Soňe Houdkové.