AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018

BESEDA PRO DRUHÉ ROČNÍKY V RÁMCI MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

Ve středu 21. 2. 2018 se konala beseda studentů druhých ročníků s pány Jiřím a Bohuslavem z organizace Anonymní alkoholici. Oba pánové předávali pozorným posluchačům své osobní zážitky se závislostí. Na závěr následovaly dotazy studentů. Poděkování patří všem zúčastněným i Mgr. Otakaru Novákovi, který akci zorganizoval.

BESEDA PRO DRUHÉ ROČNÍKY V RÁMCI MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMUBESEDA PRO DRUHÉ ROČNÍKY V RÁMCI MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMUBESEDA PRO DRUHÉ ROČNÍKY V RÁMCI MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU
Beseda v rámci Minimálního preventivního programu 21. 2. 2017. (Foto: Archiv školy)