AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

VÝSTAVA ŽÁCI PROFESORA TRÖSTERA

Na listopad a prosinec 2016 jsme připravili v naší Galerii Na chodbě výstavu Žáci profesora Tröstera s podtitulem Scénografie, na níž se představují Eva Milichovská, Jarmila Křížková, Květuše Kovářová, Věra Faberová, Andy Bargilly a Jan Hlavatý. Vernisáž proběhla v sobotu 15. 10. 2016 v 16.00, výstava potrvá do 16. 12. 2016. Návštěvníci a naši studenti mají možnost vidět velmi kvalitní makety divadelních scén, návrhy kostýmů a jevištních dekorací, kresby i tištěné grafické programy. Výstava je prodloužena do konce ledna 2017. Doprovodným programem výstavy bude seminář pro naše studenty, kde vystavující promluví o Trösterově výuce (o termínu budeme informovat).
 
František Tröster (1904 - 1968) byl zakladatelem katedry scénografie na pražské DAMU, český jevištní výtvarník; své stopy však zanechal i v mnoha dalších oblastech, především v pedagogické činnosti, ale i v malířství, ilustrátorství, filmu a výstavnictví.
 
VÝSTAVA ŽÁCI PROFESORA TRÖSTERA

 MgA. Jan Hlavatý (1946, Praha) se věnuje volné malbě, která v současné době vyjadřuje scénografické vidění. Motivy transformované skutečnosti mají často podobu znakové symboliky. Profesí je televizní, filmový a divadelní scénograf. Jeho scénické návrhy vycházejí vždy ze záměru vystihnout téma a smysl zadání. Studoval pražskou Výtvarnou školu na Hollarově náměstí v letech 1961 - 1965. Následovalo studium na grafické přípravce VŠUP u profesora Josefa Nováka v období 1965 – 1967 a pokračování na katedře scénografie pražské DAMU u profesora arch. Františka Tröstera a profesora Ladislava Vychodila v letech 1967 – 1971. Souběžně s individuální tvorbou se Jan Hlavatý věnuje pedagogické činnosti ve výtvarném oboru. Jan Hlavatý je členem Syndikátu výtvarných umělců, Asociace užité grafiky, Společnosti Františka Tröstera. Je autorem četných článků na různá společensko-politická témata (http://www.hlavaty-jan.cz/). V roce 2004 se v Národním muzeu uskutečnilo sympozium k stému výročí narození profesora Törstera. Na tomto sympoziu měl Jan Hlavatý dva příspěvky - Vzpomínky na studium u profesora Františka Tröstera (http://www.hlavaty-jan.cz/umeni/vzpominky-na-studium-u-profesora-frantiska-trostera.php) a Törsterova práce pro Trn, satirický časopis, který vycházel v meziválečném období (http://www.hlavaty-jan.cz/umeni/prace-frantiska-trostera-pro-trn.php).

(Zdroj: http://www.galerie-hlavaty.cz/)

Výstava je prodloužena do konce ledna 2017

VÝSTAVA ŽÁCI PROFESORA TRÖSTERAVÝSTAVA ŽÁCI PROFESORA TRÖSTERAVÝSTAVA ŽÁCI PROFESORA TRÖSTERAVÝSTAVA ŽÁCI PROFESORA TRÖSTERA
VÝSTAVA ŽÁCI PROFESORA TRÖSTERAVÝSTAVA ŽÁCI PROFESORA TRÖSTERAVÝSTAVA ŽÁCI PROFESORA TRÖSTERAVÝSTAVA ŽÁCI PROFESORA TRÖSTERA
VÝSTAVA ŽÁCI PROFESORA TRÖSTERAVÝSTAVA ŽÁCI PROFESORA TRÖSTERAVÝSTAVA ŽÁCI PROFESORA TRÖSTERA
VÝSTAVA ŽÁCI PROFESORA TRÖSTERAVÝSTAVA ŽÁCI PROFESORA TRÖSTERAVÝSTAVA ŽÁCI PROFESORA TRÖSTERA
Vernisáž výstavy Žáci profesora Tröstera 15. 10. 2016. (Foto: Archiv školy)

Odkazy na autory: