AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

ÚSPĚCH V SOUTĚŽI "ZA ČASŮ ČESKÉ KRÁLOVNY MARIE TEREZIE"

Studenti 3.G se zúčastnili další výtvarné soutěže. Vyhlásilo ji Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského a nesla název Za časů české královny Marie Terezie. Ve III. kategorii (16 - 19 let) získala v malbě 1. cenu Aneta Soldátová ("Podobizna Marie Terezie"), v kresbě 3. cenu Jana Babická ("Marie Terezie"), v grafice 2. cenu Klára Pavlovcová ("Náměstí Marie Terezi ve Vídni") a v komiksu 1. cenu Miroslav Martínek, ("Marie Terezie - školská reforma mýma očima").

Poděkování patří oceněným žákům, ale i všem, kteří se za naši školu soutěže zúčastnili, a Mgr. Drahomíře Bočanové, která práce vedla.

ÚSPĚCH V SOUTĚŽI "ZA ČASŮ ČESKÉ KRÁLOVNY MARIE TEREZIE"ÚSPĚCH V SOUTĚŽI "ZA ČASŮ ČESKÉ KRÁLOVNY MARIE TEREZIE"ÚSPĚCH V SOUTĚŽI "ZA ČASŮ ČESKÉ KRÁLOVNY MARIE TEREZIE"ÚSPĚCH V SOUTĚŽI "ZA ČASŮ ČESKÉ KRÁLOVNY MARIE TEREZIE"
Tři ze čtyř prací, jimiž se naše škola účastnila soutěže. Autoři - zleva doprava:
Jana Babická, Klára Pavlovcová a Miroslav Martínek. (Foto: Archiv školy)

ÚSPĚCH V SOUTĚŽI "ZA ČASŮ ČESKÉ KRÁLOVNY MARIE TEREZIE"ÚSPĚCH V SOUTĚŽI "ZA ČASŮ ČESKÉ KRÁLOVNY MARIE TEREZIE"ÚSPĚCH V SOUTĚŽI "ZA ČASŮ ČESKÉ KRÁLOVNY MARIE TEREZIE"
ÚSPĚCH V SOUTĚŽI "ZA ČASŮ ČESKÉ KRÁLOVNY MARIE TEREZIE"ÚSPĚCH V SOUTĚŽI "ZA ČASŮ ČESKÉ KRÁLOVNY MARIE TEREZIE"ÚSPĚCH V SOUTĚŽI "ZA ČASŮ ČESKÉ KRÁLOVNY MARIE TEREZIE"
Vyhlášení výsledků v Národní knihovně J. A. Komenského v Praze 23. 5. 2017. 
(Foto: NK J. A. Komenského)

U příležitosti 300. výročí narození Marie Terezie byla Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského dne 14. listopadu 2016 vyhlášena výtvarná soutěž „Za časů české královny Marie Terezie“. Osobní záštitu nad soutěží převzala ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D. Soutěž byla určena pro děti od 6 do 19 let a pro všechny se speciálními vzdělávacími potřebami bez věkové hranice. Se svými díly mohli soutěžit jak jednotlivci, tak kolektivy.

Soutěž byla obeslána 2895 soutěžními pracemi převážně od dětí z České republiky, zapojilo se i několik zemí, ve kterých fungují krajanské spolky (Lucembursko) a tzv. české školy (Londýn, Frankfurt nad Mohanem, Milán, Vídeň).

Úkolem soutěže bylo přiblížit život Marie Terezie, její vládní reformy, především ty školské, barokní módu a architekturu. Tato témata mohly děti libovolně ztvárnit prostřednictvím různých výtvarných technik. Podle očekávání patří mezi nejvíce zastoupené plošné práce kresba a malba. Kromě toho se mezi mladými tvůrci těší velké oblibě grafické techniky a také varianta, kdy dané téma zpracovali jako komiks. Žáci prvního stupně základní školy často upřednostňují vyjádření soutěžního tématu prostorovým způsobem. Z celkového počtu 2895 soutěžních prací bylo do soutěže přijato 194 prostorových. V samostatné kategorii filmu jsme obdrželi 18 soutěžních videí.


Celkem bylo uděleno 68 ocenění za malbu, kresbu, grafiku, komiks, prostorové práce a filmy, 10 čestných uznání a 2 speciální ceny. Z toho šest ocenění putuje do zahraničí. Vzhledem ke kvalitě a počtu soutěžních prací byla odborná komise postavena před nelehký úkol a volila velmi pečlivě.

(Zdroj: web NK J. A. Komenského)

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE 23. 5. 2017

23. května 2017 se vítězové této výtvarné soutěže, všichni ze třídy 3.G, vypravili do Prahy, aby zde převzali ocenění za 1. místa v malbě a komiksu (Aneta Soldátová a Miroslav Martínek), za 2. místo v grafice (Klára Pavlovcová) a za 3. místo v kresbě ( Jana Babická).

Slavnostní předání cen úspěšným tvůrcům proběhlo 23. května 2017 od 13.00 hodin v Národním pedagogickém muzeu a knihovně J. A. Komenského ve Valdštejnské ulici č. 18 za přítomnosti RNDr. Zuzany Matuškové, náměstkyně pro řízení sekce ekonomické MŠMT.

ÚSPĚCH V SOUTĚŽI "ZA ČASŮ ČESKÉ KRÁLOVNY MARIE TEREZIE"ÚSPĚCH V SOUTĚŽI "ZA ČASŮ ČESKÉ KRÁLOVNY MARIE TEREZIE"ÚSPĚCH V SOUTĚŽI "ZA ČASŮ ČESKÉ KRÁLOVNY MARIE TEREZIE"

Po slavnostním ceremoniálu jsme navštívili působivou výstavu Adolfa Borna na Kampě. Závěr slavnostního dne jsme strávili v kavárně domu U černé Matky Boží, kde jsme se občerstvili kubistickým věnečkem.

Mgr. Drahomíra Bočanová