AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

ÚSPĚCH V LITERÁRNÍ SOUTĚŽI NP TEREZÍN

Podobně jako v minulých letech, i letos se naše škola zúčastnila literární soutěže, kterou vyhlašuje Národní památník Terezín. Šlo již o 23. ročník celostátní soutěže Memoriál Hany Greenfieldové, tentokrát s tématem "Je minulost stále živá?". Naše studentka Marie Dvořáková (2.K), která naši školu reprezentovala svou prací "Včera, dnes a zítra" obsadila ve velké konkurenci 1. místo. Úspěch je o to cennější, že Marie přeskočila i studenty gymnázií a střední školy knižní kultury. Vyhlášení výsledků proběhlo 7. 6. 2017 v Národním památníku Terezín.

ÚSPĚCH V LITERÁRNÍ SOUTĚŽI NP TEREZÍNÚSPĚCH V LITERÁRNÍ SOUTĚŽI NP TEREZÍN
ÚSPĚCH V LITERÁRNÍ SOUTĚŽI NP TEREZÍNÚSPĚCH V LITERÁRNÍ SOUTĚŽI NP TEREZÍNÚSPĚCH V LITERÁRNÍ SOUTĚŽI NP TEREZÍN
Vyhlášení výsledků literární soutěže v Terezíně 7. 6. 2017. (Foto: Soňa Houdková)

Ředitelství školy děkuje Marii Dvořákové a vychovatelce Soně Houdkové, která vede literární kroužek. Dík si zaslouží i Mariiny spolužačky, které ji v její literární tvorbě podporují.


Oceněná práce:

VČERA, DNES I ZÍTRA

Když v mír tvé oči zaplanou, nevěřím jim, jistě klamou. Chtějí mi ukázat bezpečí, které však změníš v davové šílenství. Použiješ mě, jako ovečku, jíž daroval jsi pít, ostatní půjdou za smečkou ve stopách tvých. Však vody je málo a spotřeby moc. V životech lidských spočívá tvá moc?

Na hrbu krev a v mysli vztek, to všechno že tě neposlech? Tobě těžké je vzdorovat, když druhými chceš manipulovat. Ti, jež nepomůžou tvému dílu, na ně pak svedeš všechnu vinu a vyženeš je do šedého splínu?

To říkáš si člověk, ne-spíš zrůda! Mám z tebe nechuť a vztek, včera, dnes i zítra. Rodině mé namlouváš blaho, přátelům mým slibuješ mír. I mně nabízíš své dlaně, ani okem však nepohlédnu na ně. Má mysl nebude v okovech. Nejprv bys ukázal slunný den, pak ale přijde bouře jen, v níž pomalu utápíš všechny kolem.

Prosit mě můžeš horem dolem, chléb nabízet. Čekáš, až dostanu žízeň a obrátím se ve tvou přízeň? Ach, jak chybná je tvá snaha, dopřát iluzi blaha. Tebou dál nenechám se zmást, život můj nebudeš krást.

Pravíš, že špatná je má cesta, podlehnout tobě byla bych zcela šťastná. Já však raději budu prachem, než jedním z vás. Davem fanatickým vrahem.

Tak usedám až dole pod všechnou tou hanbou lidstva. Hanbím se - ne však vlastním studem, ale zkázou lidstva. Už nenabízíš přízeň svou, už pouze hlínu mám nad hlavou.

Marie Dvořáková 17 let, literární soutěž - II. kategorie
ved. pedagog - Soňa Houdková, konzultant - Ludmila Krůčková