AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

ÚČAST ŠKOLY V SOUTĚŽI "INDIÁNI, TI SE MAJÍ..."

Podobně jako v loňském roce, i letos pořádalo písecké střadisko Naděje výtvarnou soutěž, tentokrát na indiánské téma: „Indiáni ti se mají, v týpí oheň rozdělají“. Za naši školu se soutěže zúčastnili studenti 3.G, práce konzultovali s Mgr. Drahomírou Bočanovou. V kategorii středoškoláků z uměleckých škol obsadili:

  • 1. místo - Jana Babická ("Přátelství")
  • 2. místo - Leona Stiborová ("Rudé pírko")
  • 3. místo - Miroslav Martínek ("Hlídka")
  • čestné uznání - Klára Pavlovcová ("Hatatitla")

Vedení školy děkuje všem, kteří se soutěže zúčastnili, i Mgr. Drahomíře Bočanové, která práce vedla. Vernisáž výstavy se koná ve středu 5. 4. 2017 v 15.00 ve foyer kina Portyč, výstava potrvá do 30. 4. 2017. Srdečně zveme!


TISKOVÁ ZPRÁVA K SOUTĚŽI

Další ročník výtvarné soutěže na téma „V týpí bydlím, čelenku z peří mám, namaluj mě" přinesl spoustě dětí krásné chvilky s tužkou, pastelkami, štětci a barvami, nechyběla rydla na linoryt či papíroryt, ubylo i spousty tuše. Soutěž vyhlašuje NZDM Ostrov střediska Nábřeží z písecké pobočky NADĚJE k výročí založení NZDM. K loňským 310x výtvarným dílům letos musíme připočítat krásných 178x prací, abychom mohli vyřknout celkový počet 488. Soutěže se zúčastnili malíři od tří let, z mateřských a základních škol, školních družin, uměleckých škol, dětských domovů a neziskovek z blízkého okolí, ale též ze vzdálenějších míst České republiky jako např. z Havířova, z Ústí nad Labem, Frýdku - Místku a Berouna. Nováčkem v naší soutěži se stala 13. MŠ ze sídliště Jih v Písku, Dětský domov Boršov nad Vltavou, Dětský domov Nepomuk, ZŠ Čížová, Základní speciální škola Písek a Cheiron T z Tábora. Za účast děkujeme i klientům Horizontu a z Domova Zběšičky. Porota neměla ani letos jednoduchý úkol a pro velké počty se rozhodla rozdělit některé početně zastoupené kategorie na dvě podle tříd základních škol. S největším počtem obrázků se zúčastnila Základní škola J. K. Tyla, která dodala přes stovku obrázků a nejvíce obsazenou kategorií byla 4. třída, kde bylo přihlášeno 74 prací.

Výstavu, která bude umístěna ve foyer kina Portyč, si můžete prohlédnout vždy půl hodiny před filmovou projekcí, nebo navštívit Galerii Portyč (vchod zadním traktem budovy kina Portyč).

Vyhodnocení výtvarné soutěže a předání cen proběhne na vernisáži výstavy v kině Portyč ve středu 5. dubna 2017 od 15:00. Slavnostní vyhodnocení bude zakončeno pásmem kreslených pohádek.

Hana Šefránková, vedoucí střediska Nábřeží

NADĚJE vznikla v roce 1990, je založena jako spolek. Společným zájmem členů je provozování sítě veřejně prospěšných služeb lidem na křesťanských principech.

ÚČAST ŠKOLY V SOUTĚŽI "INDIÁNI, TI SE MAJÍ..."ÚČAST ŠKOLY V SOUTĚŽI "INDIÁNI, TI SE MAJÍ..."ÚČAST ŠKOLY V SOUTĚŽI "INDIÁNI, TI SE MAJÍ..."ÚČAST ŠKOLY V SOUTĚŽI "INDIÁNI, TI SE MAJÍ..."
ÚČAST ŠKOLY V SOUTĚŽI "INDIÁNI, TI SE MAJÍ..."ÚČAST ŠKOLY V SOUTĚŽI "INDIÁNI, TI SE MAJÍ..."ÚČAST ŠKOLY V SOUTĚŽI "INDIÁNI, TI SE MAJÍ..."
Oceněné práce našich žáků a vyhlášení výsledků soutěže 5. 4. 2017.
(Foto: Drahomíra Bočanová)