AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

ÚČAST ŠKOLY NA FESTIVALU JEDEN SVĚT 2017

Opět po roce jsme se rozhodli pro spolupráci s táborským Cheironem a v rámci festivalu dokumentárních filmů Jeden svět 2017 tak přispěli k doprovodnému programu výstavou plakátů se sociální tématikou. Letošní téma festivalu Umění spolupráce vedlo k zamyšlení i ověření v praxi. Vernisáž proběhla v úterý 28. 3. 2017 od 19 hodin do Caffe & Gallery MP7 v Táboře. Výstava trvala do 6. 4. 2017.

Jeden svět během 19 let vyrostl v největší dokumentární filmový festival s tematikou lidských práv na světě. Pořádá jej společnost Člověk v tísni. Festival pracuje s širokou definicí lidských práv, a proto v programu najdete nejen filmy o politických kauzách a rozvojových tématech, ale i o sociálních otázkách, životním prostředí a životním stylu.

Diskuse s režiséry a režisérkami, hrdiny a hrdinkami filmů, lidskoprávními aktivisty i českými experty a expertkami jsou pro Jeden svět stejně důležité jako promítání filmů. Diskutujeme po většině projekcí, každý večer navíc v Městské knihovně probíhá jedna panelová debata na významné téma současnosti.

Sledujeme dokumentární trendy. Filmařům už filmové plátno nestačí a vytvářejí interaktivní dokumenty na pomezí filmu a počítačové hry. To nejnovější z tzv. cross-mediálních projektů můžete vidět na Jednom světě. Stejně tak se zaměřujeme na dokumenty se sociálním dopadem, které jsou provázány s kampaní, jejímž cílem je změnit chování či postoje publika.

Jeden svět pro všechny. Jsme přesvědčeni, že právo na kulturní život patří mezi základní lidská práva. Proto chceme program festivalu zpřístupnit nevidomým a slabozrakým, neslyšícím a nedoslýchavým, lidem se sníženou hybností a s mentálním postižením.

Jeden svět v regionech. Po 11 dnech v Praze se festival přesouvá do dalších 32 měst po celé ČR. Jsme rádi, že naše regionální organizační týmy přinášejí kvalitní dokumenty do tolika míst.

Promítáme pro děti a mládež. V dopoledních hodinách promítáme pro základní a střední školy. Nabízíme také speciální projekce krátkých filmů pro rodiče s dětmi.

(Zdroj: https://www.jedensvet.cz/2017/o-festivalu)