AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

SRDÍČKOVÝ DEN V BECHYNI

Ve středu 21. 9. 2016 proběhl další Srdíčkový den v Bechyni. Naše škola dlouhodobě spolupracuje s nadací Život dětem, která podporuje malé pacienty se závažnými onemocněními, kteří jsou odkázáni na domácí péči svých rodičů. Konkrétně jsou peníze vynakládány na pořízení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, na úhradu zdravotnického materiálu, speciální výživy, rehabilitačních pobytů atd.

Akce se zúčastnila třída 3.G a vybrala rekordních 9.281,- Kč. Velké poděkování si zaslouží jak zmínění studenti a ing. Bínová, která akci organizovala, tak i občané a návštěvníci Bechyně, kteří přispěli na dobrou věc.