AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

POZNÁVACÍ ZÁJEZD NEJEN TOSKÁNSKO

Mgr. Drahomíra Bočanová připravila na 25. - 30. září 2016 tématický uměnovědný zájezd s názvem Nejen Toskánsko. Hlavní, ale ne jedinou, náplní bylo gotické a renesanční umění střední Itálie.

POZNÁVACÍ ZÁJEZD NEJEN TOSKÁNSKO

Program:

1. den: odjezd ve večerních hodinách směr Rakousko - Itálie

2. den: ráno příjezd a zastávka - Padova - románská kaple Cappella degli Scrovegni -  Giottův cyklus 38 fresek ze života Marie a Krista, renesanční chrám Basilika di Sanť Antonio - oltář - plastiky a reliéfy od Donatella, náměstí Piazza del Santo - jezdecká socha od Donatella, Palazzo della Regione (Salone) fresky a deskové malby,  popř. dóm a baptisterium, Piazza dei Signori - Loggia della Grand Guardia. V odpoledních hodinách přejezd na ubytování do Cesenatica,  nocleh v hotelu

3. den: snídaně,  odjezd do Ravenny, prohlídka Ravenny - raně křesťanské a byzantské mozaiky, náměstí Piazza del Popolo - 2 benátské sloupy, Bazilika San Vitale – mozaiky, výjevy ze Starého zákona - UNESCO, Dóm - kaple s freskami, Baptisterium Battisterio Neoniano - štuková a mozaiková výzdoba, Bazilika Sanť Apollinare Nuovo  - mozaiková výzdoba, Mauzoleum Gally Placidie. Dle časových možností popř. Mauzoleum Theodoricha a Bazilika  Sant  Apollinare in Classe. V poledních hodinách přejezd do Sieny - historické centrum pod UNESCEM, největší středověké náměstí Piazza del Campo - dlažba,  Fontána Radosti - Fonte Gaia, radnice Palazzo Publicco podloubí v sienské gotice, Museo Civico - fresky sienské školy, Sienský dóm - fasáda z bílého, zeleného, vícebarevného mramoru, mozaiky, Muzeo del Opera del Duomo. Vpodvečer odjezd do Montecatini Terme, ubytování na hotelu.

4. den:  snídaně,  přejezd do Pisy, náměstí Campo dei Miracoli - dóm - čtyři sloupové řady, Šikmá věž - kruhový půdorys, mramorové sloupy, kruhové románské Baptisterium, Campo Santo - Posvátné pole, náhrobky, sarkofágy, skulptury. Odjezd do Carrary - prohlídka městečka, lomy na bílý mramor, muzeum Museo Civico del Marmo - mramorové umělecké předměty. Po prohlídce lomů návrat do hotelu v Montecatini Terme, nocleh.

5. den: snídaně, opuštění hotelu, odjezd do Florencie centra italské renesance. Celý den pobyt ve Florencii. Prohlídka významných památek i historického centra města. Kostel Santa Maria Novella, Kaple Brancacciů, Kostel San Lorenzo, Kaple Medicejů, Biblioteca Laurenziana, Convento di San Marco, Spedale degli Inocenti, Museum Bargello,  Piazza della Signoria ( Vládní náměstí ): Palazzo Vecchio, Loggia dei Lanzi, Fontana di Nettuno, Jezdecká socha Cosima I. Medici, Baptisterium San Giovanni, Giottova zvonice, Dóm Santa Maria del Fiore, Orsanmichele.  Ve večerních hodinách odjezd  do ČR.

6. den:  dopoledne příjezd do Bechyně.

POZNÁVACÍ ZÁJEZD NEJEN TOSKÁNSKOPOZNÁVACÍ ZÁJEZD NEJEN TOSKÁNSKOPOZNÁVACÍ ZÁJEZD NEJEN TOSKÁNSKO
POZNÁVACÍ ZÁJEZD NEJEN TOSKÁNSKOPOZNÁVACÍ ZÁJEZD NEJEN TOSKÁNSKOPOZNÁVACÍ ZÁJEZD NEJEN TOSKÁNSKO
POZNÁVACÍ ZÁJEZD NEJEN TOSKÁNSKOPOZNÁVACÍ ZÁJEZD NEJEN TOSKÁNSKO
POZNÁVACÍ ZÁJEZD NEJEN TOSKÁNSKO
POZNÁVACÍ ZÁJEZD NEJEN TOSKÁNSKOPOZNÁVACÍ ZÁJEZD NEJEN TOSKÁNSKOPOZNÁVACÍ ZÁJEZD NEJEN TOSKÁNSKO
POZNÁVACÍ ZÁJEZD NEJEN TOSKÁNSKOPOZNÁVACÍ ZÁJEZD NEJEN TOSKÁNSKOPOZNÁVACÍ ZÁJEZD NEJEN TOSKÁNSKO
POZNÁVACÍ ZÁJEZD NEJEN TOSKÁNSKOPOZNÁVACÍ ZÁJEZD NEJEN TOSKÁNSKOPOZNÁVACÍ ZÁJEZD NEJEN TOSKÁNSKOPOZNÁVACÍ ZÁJEZD NEJEN TOSKÁNSKO
POZNÁVACÍ ZÁJEZD NEJEN TOSKÁNSKOPOZNÁVACÍ ZÁJEZD NEJEN TOSKÁNSKOPOZNÁVACÍ ZÁJEZD NEJEN TOSKÁNSKOPOZNÁVACÍ ZÁJEZD NEJEN TOSKÁNSKO
POZNÁVACÍ ZÁJEZD NEJEN TOSKÁNSKOPOZNÁVACÍ ZÁJEZD NEJEN TOSKÁNSKOPOZNÁVACÍ ZÁJEZD NEJEN TOSKÁNSKO

Naši studenti v Itálii, září 20156. (Foto: Mgr. Drahomíra Bočanová a studenti)