AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

OHLÉDNUTÍ ZA PRÁZDNINAMI

Prázdniny, které právě skončily, byly naplněny několika akcemi, které stojí za připomenutí. Tou první byly tradiční letní kurzy pro veřejnost, letos již čtyřiadvacáté. Byly ukončeny výstavou ve školní Galerii Na chodbě a opět ukázaly, jaký výtvarný potenciál v sobě lidé mají. Po celý červenec byla v Městském muzeu nainstalována výstava výtvarné skupiny Devět+ a na dvoře muzea jsou po celou sezónu keramické plastiky záků naší školy. V červenci a v srpnu v Muzeu Vladimíra Preclíka v patře hostů mohli návštěvníci vidět historickou výstavu Bechyňská keramika 1884 - 1948 a v Mezinárodním muzeu keramiky v zámeckém pivovaru další historickou školní výstavu a dále rozsáhlou výstavu Čaj UmPrum, která dokumentuje výtvarnou tvorbu naší, českokrumlovské a linecké školy (ta trvá do 2. 10. 2016).

Další významnou akcí bylo 27. Mezinárodní keramické sympozium Bechyně 2016. Akce, která trvá bez přerušení již padesát let, přivedla do Bechyně osm umělců z pěti zemí, kteří ve školních dílnách tvořili od 25. 7. do 19. 8. 2016. Do poloviny září je ve školní Galerii Na chodbě nainstalována pracovní výstava výsledků jejich snažení.