AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

MIROSLAV OLIVA VYSTAVUJE V KNÍŽECÍM DVOŘE

V nevelkých, ale velmi pěkných prostorách Galerie Knížecí dvůr v Hluboké nad Vltavou vystavuje v termínu 10. 9. - 15. 10. 2016 své keramické plastiky  ak. soch. Miroslav Oliva. Opět máme možnost vidět výběr z autorovy aktuální tvorby. Expresivní zoomorfní i antropomorfní plastiky, k nimž vždy směřoval a jejichž styl od bechyňského sympozia 2012 stále vybrušuje, získávají na působivosti i jemným doplněním pastelovými barvami keramických engob. Můžeme vidět celou plejádu oblíbených kocourů, ale také hlavonožce, fauny, anděly i autorovu platonickou lásku - variaci na "krásnou madonu" Světici z Vltavice. Z plastik sálá neutuchající elán a energie, poezie, hravost i exprese a velká výtvarná zkratka a autorova invence.

Vernisáž výstavy našeho kolegy v sobotu 10. 9. 2016 v 16.00 uvedl Ing. Karel Frelich a galeristka Marie Hanušová, o své tvorbě promluvil i sám autor.

Jiří Novotný