AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

MATURITY 2017

V poslední dekádě měsíce května začala školní část maturitních zkoušek 2017. Novinkou letošních maturit jsou maturity studentů oboru Technologie keramiky, kteří studovali ve formě zkráceného dálkového dvouletého studia. Po třináctileté přestávce (poslední absolventi oboru Technologie keramiky jsou z roku 2004) tak budemem mít nové absolventy technického oboru.

V termínu 22. - 26. 5. 2017 maturovali žáci 4.G (třídní Libor Hošek) a 4.D (třídní David Stankuš), 27. 6. 2017 studenti 2.T (třídní ing. Marcela Pánková) a 29. 5. 2017 žáci 4.K (třídní David Stankuš). Předsedou komise byl MgA. Karel Dvořák ze SUPŠ sv. Anežky České v Českém Krumlově.

MATURITY 2017MATURITY 2017MATURITY 2017MATURITY 2017
MATURITY 2017MATURITY 2017MATURITY 2017
MATURITY 2017MATURITY 2017MATURITY 2017
Několik momentek z maturit oboru Grafický design 24. 5. 2017. (Foto: Archiv školy)
MATURITY 2017MATURITY 2017MATURITY 2017
MATURITY 2017MATURITY 2017MATURITY 2017MATURITY 2017
MATURITY 2017MATURITY 2017MATURITY 2017
MATURITY 2017MATURITY 2017MATURITY 2017
MATURITY 2017MATURITY 2017MATURITY 2017
MATURITY 2017MATURITY 2017MATURITY 2017
MATURITY 2017MATURITY 2017MATURITY 2017MATURITY 2017
MATURITY 2017MATURITY 2017MATURITY 2017MATURITY 2017
MATURITY 2017MATURITY 2017MATURITY 2017

25. - 26. 5. 2017 maturovali designéři. (Foto: Archiv školy)

MATURITY 2017MATURITY 2017MATURITY 2017
MATURITY 2017MATURITY 2017MATURITY 2017

MATURITY 2017MATURITY 2017MATURITY 2017
MATURITY 2017MATURITY 2017MATURITY 2017
MATURITY 2017MATURITY 2017MATURITY 2017
MATURITY 2017MATURITY 2017MATURITY 2017
MATURITY 2017MATURITY 2017MATURITY 2017
MATURITY 2017MATURITY 2017MATURITY 2017
MATURITY 2017MATURITY 2017MATURITY 2017
MATURITY 2017MATURITY 2017MATURITY 2017
MATURITY 2017MATURITY 2017MATURITY 2017
Ohlédnutí za maturitami technologického oboru, aneb Marečku, podejte mi pero...
Výkony byly výborné a třída rovněž. (Foto: Archiv školy)

MATURITY 2017MATURITY 2017MATURITY 2017
MATURITY 2017MATURITY 2017MATURITY 2017MATURITY 2017
MATURITY 2017MATURITY 2017MATURITY 2017MATURITY 2017
MATURITY 2017MATURITY 2017MATURITY 2017
A nakonec závěr práce sedmidenní maturitní komise: keramici 29. 5. 2017.
(Foto: Archiv školy)

Poslední tři dny letošních maturit v jarním termínu, a to 30. 5. - 1. 6. 2017 maturují žáci 4.M. Předsedou komise je Mgr. Jan Mahr rovněž z českokrumlovské školy.

MATURITY 2017MATURITY 2017MATURITY 2017
MATURITY 2017MATURITY 2017MATURITY 2017
MATURITY 2017MATURITY 2017MATURITY 2017MATURITY 2017
MATURITY 2017MATURITY 2017MATURITY 2017
MATURITY 2017MATURITY 2017MATURITY 2017MATURITY 2017
MATURITY 2017MATURITY 2017MATURITY 2017
První den maturit multimedialistů, úterý 30. 5. 2017. (Foto: archiv školy)

MATURITY 2017MATURITY 2017MATURITY 2017
MATURITY 2017MATURITY 2017MATURITY 2017
MATURITY 2017MATURITY 2017MATURITY 2017MATURITY 2017
MATURITY 2017MATURITY 2017MATURITY 2017
MATURITY 2017MATURITY 2017MATURITY 2017MATURITY 2017
MATURITY 2017MATURITY 2017MATURITY 2017

Multimedialisté - den druhý, 31. 5. 2017. (Foto: Archiv školy)

MATURITY 2017MATURITY 2017MATURITY 2017
MATURITY 2017MATURITY 2017MATURITY 2017
MATURITY 2017MATURITY 2017MATURITY 2017
MATURITY 2017MATURITY 2017MATURITY 2017
MATURITY 2017MATURITY 2017MATURITY 2017
MATURITY 2017MATURITY 2017MATURITY 2017

MATURITY 2017MATURITY 2017MATURITY 2017
Multimedialisté - den třetí a zároveň poslední den letošních maturit v jarním termínu,
1. 6. 2017. (Foto: Archiv školy)

Poslední část letošních maturit v jarním termínu proběhla v pátek 9. 6. 2017 v 10.20, kdy byla slavnostně předána maturitní vysvědčení. To hlavní z maturit ve školním roce 2016/2017 je tedy za námi a nezbývá než poděkovat, a to oběma předsedům maturitních komisí, Mgr. Milanu Vágnerovi za organizaci a digitalizaci výsledků zkoušek, členům obou komisí, vedoucím odborných maturitních prací, oponentům těchto prací, třídním učitelům Ing. Marcele Pánkové (2.T), Mgr. Jiřímu Vaňkovi (4.M), Liboru Hoškovi (4.G) a Davidu Stankušovi (4.DK) a všem studentům, kteří byli úspěšní. Věříme, že na školu nezapomenou a že se budou rádi vracet a že budou úspěšní v dalším studiu i v životě. Těm, kteří v jarním termínu úspěšní nebyli, přejeme hodně štěstí při náhradní zkoušce v září 2017.