AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ TAK TROCHU SVÁTEČNÍ SHAKESPEAROVSKÁ POŠTA

Ve středu 12. října 2016 se konalo divadelní představení Tak trochu jiná shakespearovská pošta v Divadle Oskara Nedbala v Táboře. Autory představení jsou Daniel Dobiáš a Martin Hilský. V roce 400. výročí od úmrtí velikána světové dramatické tvorby reprízuje DON Tábor výjimečný literárně hudební pořad o Shakespearových Sonetech v překladech Martina Hilského a v hudební interpretaci Daniela Dobiáše.

Martin Hilský zajímavou formou přibližuje Shakespearovy Sonety v kontextu anglické a evropské renesance. Daniel Dobiáš zhudebnilk a prezentuje Sonety jako výrazové šansony. Výsledkem je jedinečný pořad, který má současně vzdělávací přesah a neotřelou formou přibližuje skvostné texty divadelního básníka.

Prof. PhDr. Martin Hilský, Csc., dr.h.c., MBE, profesor anglické literatury, překladatel, shakespearolog. V roce 2001 byl za zásluhy o šíření anglické literatury v Česku jmenován čestným členem Řádu britského impéria. V roce 2011 byl vyznamenán Medailí Za zásluhy o stát v oblasti kultury a školství a Státní cenou za literaturu a překladatelské dílo. Vrcholem jeho rozsáhlé překladatelské činnosti je kniha William Shakespeare: Dílo, kde je shromážděna kompletní dostupná Shakespearova literární práce ddoplněná analytickými texty.


Ohlasy studentů:

"Divadelní představení bylo přesně takové, jaké jsem si představoval. Pán, který sonety vyprávěl či citoval, měl velmi příjemný hlas a vše dokázal i pro nás laiky dobře vysvětlit (odborná slova). Působil klidně a hlavně bylo znát, že se v tom opravdu vyžívá. Spoustu věcí dokonce oživil a sem tam i zavtipkoval. Naopak pán, který hrál na klavír mě zklamal. Věřím tomu, že klavírista má opravdu talent, ale do některých sonetů se zkrátka netrefil. Hudba byla smutná i v sonetu, kde byla "sranda". Jednoduše řečeno, díky tomuto představení jsem se více přiblížil k tak dobrému dramatikovi, jako byl W. Shakespear, a lépe jsem ho pochopil. Jsem rád, že jsem se představení mohl zúčastnit."

Pavel Smrž, 4.G

"Dopoledne 12. října 2016 se konal v táborském Divadle Oskara Nedbala pořad anglisty a překladatele Martina Hilského s hudebním doprovodem pana Daniela Dobiáše. Část naší školy ho jela navštívit, abychom měli nějaké to kulturní zpestření. Než jsme se měli přemístit do sálu, zdržel to prodloužený výklad již zmíněného překladatele při jeho předchozím pořadu. Kolem půl jedenácté jsme už seděli v sále a čekali na zahájení. Na pódiu byl připraven klavír, mikrofon, stůl se židlí a kniha Shakespearových sonetů. Nastalo ticho a přišli se nám představit dva muži - již zmíněný Martin Hilský a Daniel Dobiáš. Pan Klavírista zasedl za klavír a pan Překladatel za stůl a otevřel knihu. Pan Hilský nám začal vysvětlovat, jaké kouzlo je v anglické literatuře, jak je těžké překládat anglický jazyk do českého a proč tomu tak je. On sám tím byl neskutečně zaujatý, moc to prožíval, bylo vidět, že tím žije celý svůj život a že ho to dojímá a dává do toho celé své srdce. A to bylo to kouzlo. Ta atmosféra, kterou předával do sálu, byla opravdu obrovská. Než začal předčítat, nejdříve nám vysvětloval, o čem sonet vypráví, a až pak začal s pár sonety a po každém z nich začal pan Dobiáš hrát na klavír a zpívat ty přeložené sonety. Občas byl jeho zpěv opravdu hlasitý, až to kazilo celkový dojem vystoupení.

Pouto mezi oběma muži bylo silné. Člověk jako pan profesor Martin Hilský by nikdy nedovolil, aby mu někdo kazil jeho lásku (jeho překlady) špatným zpěvem. Přesto se mi hlas a zpěv Daniela Dobiáše moc nezamlouval. Ovšem je jasné, že by pouhé čtení uspávalo posluchače, přestože to bylo zajímavé a naplňující.

Je neskutečné, že se stále najdou lidé, kteří chtějí své znalosti a vědomosti posílat dál. Snad se našim kantorům zase naskytne příležitost zorganizovat takhle hezké dopoledne, abychom se mohli nadále vzdělávat a získávat znalosti ohledně literatury."

Miroslava Hadová, 3.G