AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

BAZÁREK PRO ROLNIČKU 2017

Podobně jako v minulých letech, i letos zorganizovala ing. Jaroslava Bínová Bazázek pro Rolničku. Rolnička je centrem Diakonie Českobratrské církve evangelické - střediskem Rolnička v Soběslavi a naše škola již řadu let zajišťuje účast na Rolničkových dnech a v rámci charitativní činnosti dělá Bazárek, jehož výtěžek předáváme soběslavské Rolničce. Letos bylo touto formou získáno 9.700,- Kč. Poděkování za spolupráci s Rolničkou patří ing. Jaroslavě Bínové.