AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016

VÝSTAVA "ČAJ UMPRUM" V AJG BECHYNĚ

V termínu 4. 6. - 2. 10. 2016 se účastníme ve spolupráci s AJG Hluboká nad Vltavou výstavního projektu Čaj UMPRUM. Jde o společnou výstavu dvou středních výtvarných škol, které zřizuje Jihočeský kraj, a to naší školy a Střední uměleckoprůmyslové školy sv. Anežky České v Českém Krumlově. Výstava je rozšířena ještě o školu HBLA Linec, takže jde o mezinárodní projekt. Vernisáž se konala v sobotu 4. 6. 2016 ve 14.00.

Výstava je instalována v Mezinárodním muzeu keramiky v Bechyni. Exponáty jsou vystaveny ve vstupním prostoru galerie a ve velkém sále v přízemí vpravo od vstupního vchodu. Historizující výstava keramické produkce naší školy v prvním patře zůstává zachována. Úvodní slovo pronesl ředitel AJG Mgr. Aleš Seifert a kurátor výstavy Miroslav Růžička, DiS.

Cílem výstavy je ukázat, že úkolem výtvarných střeních škol je především předání řemesla svým studentům, a že právě řemeslo je základem pro další tvorbu v jakékoli oboru výtvarné či uměleckořemeslné práce. Tato myšlenka výstavy je důležitá i proto, že v postmoderní době je mnohdy řemeslo zpochybňováno a přehlíženo jako něco, co brzdí kreativitu či svobodné "umělecké" vyjádření.

Výstava probíhá pod záštitou radního pro školství a kulturu Jihočeského kraje JUDr. Tomeše Vytisky.

Bohužel, ve skládačce, která se zabývá programem AJG v termínu květen - září 2016, není o Bechyni ani slovo...

VÝSTAVA "ČAJ UMPRUM" V AJG BECHYNĚVÝSTAVA "ČAJ UMPRUM" V AJG BECHYNĚVÝSTAVA "ČAJ UMPRUM" V AJG BECHYNĚVÝSTAVA "ČAJ UMPRUM" V AJG BECHYNĚ
Vernisáž výstavy Čaj UMPRUM v AJG Bechyně 4. 6. 2016. (Foto: Archiv školy)