AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016

ÚSPĚCH V SOUTĚŽI KAREL IV. OČIMA DĚTÍ

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vyhlásila k příležitosti 700. výročí narození Karla IV. výtvarnou soutěž Karel IV. očima dětí. Tato výtvarná soutěž byla určena účastníkům do 18 let. Pro své práce mohli zvolit libovolnou výtvarnou techniku. Cílem soutěže bylo přiblížit dětem dobu Karla IV. a jeho život, proto se práce mohly zaměřit nejenom na portrét Karla IV., ale také výjevy z významných okamžiků jeho vlády či ze života jeho rodiny. Práce posoudila odborná porota, které předsedala Mgr. Eva Chrobáková. Odděleně byly hodnoceny výtvarné práce (bez rozdílu užité techniky) a výtvarné výrobky (rovněž bez rozdílu užité techniky).

Do soutěže se zapojily nejen děti z celé České republiky, ale i z Anglie, Arménie, Austrálie, Belgie, Brazílie, Chorvatska, Irska, Itálie, Lucemburska, Německa, Nového Zélandu, Saúdské Arábie, Slovenska, Ukrajiny, USA a Švýcarska. Do zahraničí putuje ocenění pro 3 jednotlivce, 1 čestné uznání, 2 ceny za dlouhodobé projekty a také 1 cena v kategorii filmů.

Zaslané práce a výrobky byly hodnoceny v těchto věkových kategoriích:

  • Kategorie 1 (do 6 let)
  • Kategorie 2 (6 - 10 let)
  • Kategorie 3 (10 - 14 let)
  • Kategorie 4 (15 - 18 let)

Velmi nás těší, že uspěly dvě studentky 2. ročníku naší školy oboru Grafický design. Ve 4. kategorii v oboru Kresba obsadila 1. místo Eliška Bečková,  druhé místo ve stejné kategorii, ale v oboru Malba, Jana Babická. Slavnostní vyhlášení výsledků a předání věcných cen proběhne 16. června 2016 od 13.00 v budově Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského, Valdštejnská 18, Praha 1 za přítomnosti ministryně školství ČR Kateřiny Valachové. Oceněné práce budou vystaveny na výstavě Karel IV. - Život Otce vlasti. 

ÚSPĚCH V SOUTĚŽI KAREL IV. OČIMA DĚTÍ

Poděkování za tento úspěch patří Elišce Bečkové, Janě Babické, Mgr. Drahomíře Bočanové, kteráOceněné práce budou vastaveny do poloviny září 2016. práce vedla a do soutěže přihlásila, a rovněž dalším studentům, kteří soutěž obeslali ale jejichž práce tentokrát porota nevybrala.

Foto z hodnocení naleznete na http://npmk.cz/muzeum/vytvarna-soutez-Karel-IV-ocima-deti.
Tiskovou zprávu naleznete na http://www.pmjak.cz/muzeum/Karel-IV-ocima-deti/tiskova-zprava-aktualizovana.

ÚSPĚCH V SOUTĚŽI KAREL IV. OČIMA DĚTÍÚSPĚCH V SOUTĚŽI KAREL IV. OČIMA DĚTÍÚSPĚCH V SOUTĚŽI KAREL IV. OČIMA DĚTÍÚSPĚCH V SOUTĚŽI KAREL IV. OČIMA DĚTÍ
ÚSPĚCH V SOUTĚŽI KAREL IV. OČIMA DĚTÍÚSPĚCH V SOUTĚŽI KAREL IV. OČIMA DĚTÍÚSPĚCH V SOUTĚŽI KAREL IV. OČIMA DĚTÍ
Vyhlášení výsledků a předání cen 16. 6. 2016 za přítomnosti ministryně 
školství Kateřiny Valachové. (Foto: Mgr. Drahomíra Bočanová)