AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016

ÚSPĚCH NA VÝTVARNÉ SOUTĚŽI V PÍSKU

V březnu 2016 proběhlo vyhodnocení výtvarné soutěže Létám, jsem motýl nebo pták, kterou vyhlásila nadace Naděje v Písku. Soutěž obeslali studenti druhého ročníku grafického oboru pod vedením Mgr. Drahomíry Bočanové. V kategorii středních škol se na 1. místě umístila Eliška Bečková, na 3. místě Aneta Soldátová a zvláštní ocenění za výtvarnou techniku získala Leona Stiborová. Všem patří poděkování za reprezentaci školy a Mgr. Bočanové za vedení prací.

ÚSPĚCH NA VÝTVARNÉ SOUTĚŽI V PÍSKU ÚSPĚCH NA VÝTVARNÉ SOUTĚŽI V PÍSKU
Oceněné soutěžní práce: vlevo - Aneta Soldátová (3. místo),
vpravo - Eliška Bečková (1. místo). (Foto: Mgr. Drahomíra Bočanová)

Vyhodnocení soutěže a předání cen proběhlo 6. 4. 2016 ve foyer kina Portyč v Písku. Výstava prací potrvá do 30. 4. 2016. Srdečně zveme!

ÚSPĚCH NA VÝTVARNÉ SOUTĚŽI V PÍSKUÚSPĚCH NA VÝTVARNÉ SOUTĚŽI V PÍSKUÚSPĚCH NA VÝTVARNÉ SOUTĚŽI V PÍSKU
ÚSPĚCH NA VÝTVARNÉ SOUTĚŽI V PÍSKUÚSPĚCH NA VÝTVARNÉ SOUTĚŽI V PÍSKUÚSPĚCH NA VÝTVARNÉ SOUTĚŽI V PÍSKU

Vernisáž výstavy v píseckém kině Portyč 6. 4. 2016. (Foto: Mgr. Drahomíra Bočanová)


K soutěži byla vydána tisková zpráva:

"V KINĚ PORTYČ SE SLETĚLI MOTÝLI A PTÁCI

Ve středu 6. 4. 2016 v 15.00. proběhla vernisáž 4. ročníku výtvarné soutěže pořádané píseckou NADĚJÍ na téma „LÉTÁM - JSEM MOTÝL NEBO PTÁK". Výstava ve foyer kina Portyč se koná ve spolupráci s Centrem kultury města Písek a je vyvrcholením snažení dětí ze školek, škol, družin, uměleckých škol a různých výtvarně zaměřených kroužků z Písku i z dalších míst České republiky.

V úvodu vernisáže pronesli pár slov ředitel Centra kultury Mgr. Josef Kašpar a pan místostarosta Mgr. Ing. Jiří Hořánek. Oba pochválili práce dětí a jejich pedagogů a svou účastí na vernisáži potvrdili svá slova podpory akce. Po slovech díků proběhlo vyhlášení výsledků všech kategorií, na které netrpělivě čekali děti, rodiče, prarodiče a pedagogové.

Jelikož v kategorii mateřské školy a 1. třída došlo hodně prací, byla rozdělena na dvě. V kategorii školek bylo hodnoceno 35 prací, první třída zahrnovala 21 prací. Kategorie 2. - 3.třída byla obsazena 53 výkresy a 4. - 5.třída měla nejvyšší obsazení - 54 prací. Do kategorie 6. - 9.tříd došlo prací 40 a střední školy měly 15 krásných výtvorů, kde se zúčastnila písecká ZUŠ a Střední uměleckoprůmyslová škola z Bechyně. Do kategorie základních uměleckých škol bylo dodáno 92 prací od dětí ve věku 6 - 15 let. Celkem bylo přihlášeno do soutěže 310 výtvarných prací.

V kategorii mateřské školy soutěžily děti z MŠ Týn nad Vltavou Komenského ulice, MŠ Týn nad Vltavou Hlinecká ulice, 11. MŠ Hradiště, MŠ Čížová a děti předškolního klubu Margaretka ze střediska Nábřeží písecké NADĚJE. Prací dětí základních škol bylo také dost a to: ZŠ J. K. Tylova Písek, ZŠ T.G. Masaryka Písek, školní družina ZŠ Ústí nad Labem, školní družina ZŠ Beroun - Závodí, ZŠ Sokolská - Zborovice, ZŠ Ostrčilova Ostrava, ZŠ Frýdek - Místek, děti školních klubů třech středisek písecké NADĚJE. Děti z umělecky zaměřených škol se zúčastnily ze ZUŠ Písek Otakara Ševčíka a SUPŠ Bechyně.

NADĚJE v Písku pracuje s dětmi ve třech předškolních klubech a dvou klubech zaměřených na děti školního věku převážně z rodin z vyloučených lokalit. Aktivity jsou finančně podporovány městem Písek a díky projektu „Předškolní kluby - NADĚJE Písek“, který je podpořen prostřednictvím nadace NROS grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Nejlepší práce byly oceněny a budou vystaveny ve foyer kina Portyč do 30.4.2016. V každé kategorii byly rozdávány diplomy a ceny za první tři místa, dvě čestná uznání a zvláštní ocenění za výtvarnou techniku.

Poděkování za organizaci soutěže a pomoc na vernisáži patří zaměstnancům písecké NADĚJE, velké díky přísluší též dvěma zaměstnancům Centra kultury města Písku, paní Ivaně Samcové Hejlové, vedoucí Galerie Portyč a vedoucímu technikovi Ladislavovi Markovi za vstřícný přístup a pomoc při instalaci výstavy. Průběh vernisáže s mikrofonem vedla Pavla Ondřichová – Trefná a s dcerou Aničkou zpestřily vernisáž duety pro zobcovou sopránovou flétnu a příčnou flétnu z období baroka a klasicismu, kterým též velmi děkujeme."

Hana Šefránková, vedoucí střediska Nábřeží
vednabrezi.pisek@nadeje.cz, www.nadeje.cz/pisek

NADĚJE vznikla v roce 1990, je založena jako spolek. Společným zájmem členů je provozování sítě veřejně prospěšných služeb lidem na křesťanských principech. O bezplatné zasílání e-mailem lze požádat na adrese nadeje@nadeje.cz na téže adrese je lze odhlásit.