AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016

ÚČAST ŠKOLY NA OSLAVÁCH 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV.

ZŠ Školní ulice v Bechyni uspořádala akci k 700. výročí narození Karla IV. Proběhla v pátek 20. 5. 2016 a měla bohatý program. Ve škole byla připravena výstava ke karlovskému výročí, byl uspořádán průvod krále kolem školy, na školním hřišti proběhla sportovní klání a před školou bylo připraveno středověké kolbiště a řemeslnické trhy a dílny. A právě zde se uplatnila naše škola ukázkami točení na hrnčířském kruhu. Naši účast připravila Alena Kissová a Anna Izaková; oběma patří poděkování.

Více o akci naleznete na http://www.zsbechyne.cz/aktuality/aktuality/.