AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016

PŘEDNÁŠKA O DÁRCOVSTVÍ KOSTNÍ DŘENĚ

Dne 4. 2. 2016 proběhla na naší škole přednáška na téma darování kostní dřeně. Zdravý muž či žena ve věku 18 - 35 let může vstoupit do Českého národního registru dárců dřeně a jednou třeba zachránit život těžce nemocnému tím, že daruje nepatrné množství svých zdravých krvetvorných buněk pro transplantaci. Nadace pro transplantaci kostní dřeně je nezisková organizace s celostátní působností, jejímž cílem je napomáhat zlepšení osudu nemocných s nejtěžšími chorobami krve a zhoubnými nádory. Podporuje ideu dobrovolného dárcovství kostní dřeně.

Během přednášky se žáci dozvěděli o možnostech registrace a dobrovolného dárcovství. Paní Jitka Langerová studentům vysvětlila využití zdravých buněk pro příbuzenské i nepříbuzenské transplantace, včetně celosvětového registru. Žáci se také dozvěděli , jak se takové odběry provádí. Jelikož některá vyšetření pojišťovny nehradí, je možné přispět nadaci finančně i jinak (více  na http://nadace.kostnidren.cz/.)

Zajímavé a dojemné byly příběhy lidí, kteří náročnou léčbu podstoupili a po letech se na základě přání nemocného i dárce sešli a měli tak možnost setkat se v reálném světě a poděkovat svým dárcům. Nevíme, kolik studentů se do databáze přihlásí, je ale dobré uvědomit si, že zdraví není samozřejmostí.

Ing. Jaroslava Bínová

PŘEDNÁŠKA O DÁRCOVSTVÍ KOSTNÍ DŘENĚ
Přednáška 4. 2. 2016. (Foto: Archiv školy)