AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016

PŘEDNÁŠKA HISTORIKA ARCHITEKTURY ZDEŇKA LUKEŠE

V pátek 18. 9. 2015 se uskutečnila pro naše studenty 2. a 3. ročníků a pedagogy přednáška významného historika architektury Zdeňka Lukeše

Přednáška byla věnována české architektuře poslední třetiny 19. století a architektonickým směrům století dvacátého a byla výborně připravena. Pan Zdeněk Lukeš poutavě přibližoval tvorbu významných architektů, uváděl zajímavé a neotřelé souvislosti a dvě vyučovací hodiny velmi rychle utekly. Věříme, že akce byla pro naše studenty přínosná. Předběžně jsme domluveni, že v budoucnu pozveme pana Lukeše zase a tentokrát by se jednalo například o novinky ve světové architektuře.

Akci předjednal RNDr. Karel Klaška a zorganizoval Mgr. Milan Vágner; oběma kolegům patří dík.

PŘEDNÁŠKA HISTORIKA ARCHITEKTURY ZDEŇKA LUKEŠEPŘEDNÁŠKA HISTORIKA ARCHITEKTURY ZDEŇKA LUKEŠEPŘEDNÁŠKA HISTORIKA ARCHITEKTURY ZDEŇKA LUKEŠEPŘEDNÁŠKA HISTORIKA ARCHITEKTURY ZDEŇKA LUKEŠE
PŘEDNÁŠKA HISTORIKA ARCHITEKTURY ZDEŇKA LUKEŠEPŘEDNÁŠKA HISTORIKA ARCHITEKTURY ZDEŇKA LUKEŠEPŘEDNÁŠKA HISTORIKA ARCHITEKTURY ZDEŇKA LUKEŠE
Přednáška architekta Zdeňka Lukeše 18. 9. 2015. (Foto: Archiv školy)

"Zdeněk Lukeš, historik architektury, se narodil v roce 1954 v Praze ve výtvarnické rodině. Dětství prožil střídavě v Praze a v Opavě. Po absolvování gymnázia vystudoval architekturu na ČVUT v Praze - Dejvicích, neboť na dějiny umění se se svým kádrovým profilem nedostal.

Po vojně nastoupil do archivu architektury Národního technického muzea v Praze. Tehdy se začal věnovat architektuře XIX. a první poloviny XX. století a spoluvytvořil velkou kartotéku pražské moderní architektury.

Od listopadu 1989 do ledna 1990 pracoval v koordinačním centru Občanského fóra v Mánesu a Laterně magice. V roce 1990 pak dostal nabídku pracovat na Pražském hradě, nejdřív v kulturní sekci, pak v památkovém odboru Kanceláře prezidenta republiky. Má podíl na znovuotevření Hradu veřejnosti, na jeho opravách a obnovení bolševiky značně poničených Plečnikových stavebních úprav Hradu. Podílel se také na přípravách výstavy Jože Plečnika nebo Deset století architektury.

Kromě toho Zdeněk Lukeš působí jako učitel. Rok učil na gymnáziu PORG, dva roky na VŠUP, asi pět let na liberecké fakultě architektury, nyní na pražské filiálce NYU.

Zdeněk Lukeš píše odborné a popularizující články (např. sobotní příloha Lidových novin Orientace) a knížky (nejnověji Praha moderní I-III, Psí vycházky 1 - 3). V nich se snaží propagovat kvalitní, ale často veřejnosti nepříliš známou architekturu. Připravuje také výstavy ve spolupráci s Galerií Jaroslava Fragnera a pořádá různé přednášky a vycházky."

(Zdroj: zdeneklukes.eu)