AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016

PORADA ŘEDITELŮ ASOCIACE STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL

Ve dnech 11. - 12. 11. 2015 se konala další porada ředitelů Asociace středních a vyšších odborných škol s uměleckými obory, tentokrát na SPŠ a VOŠ Volyně (http://www.sps.volyne.cz/web/kontakty-skola-dm-sj/). Naši školu zastupovali ředitel Jiří Novotný a ing. Ladislav Sviták. (O asociaci více na http://www.vytvarneskoly.cz/).

Program jednání byl velmi bohatý a byl doplněn mimořádně zajímavou exkurzí po stopách jihočeského "selského baroka", která vyvrcholila návštěvou poutního kostela v Lomci a večerní prohlídkou školy. Druhý den jednání pokračovalo rozsáhlou debatou o nové podobě soutěže Studentský design 2015, prezentací možnosti zapojit školy do praktického využití výsledků práce studentů i učitelů v rámci 2. ročníku Design School Award 2016 (zde se zdá, že se blýská na lepší časy v tom smyslu, že se objevila firma, která chce systematicky podporovat soudobý mladý český design), prezentací možností škol stát se autorizovanými osobami v rámci sektorových rad a prezentací ing. Martina Busty (SUPŠ Český Krumlov) o 10. ročníku soutěže v kresbě a malbě Figura 2015.

Na funkce v asociaci po dvaceti letech rezignovali PhDr. Jan Sehnal (předseda) a Mgr. Zdena Laštovičková (místopředsedkyně). Na jejich místa byli zvoleni pánové ak. mal. Bohumír Gemrot (SUPŠ Václava Hollara Praha) a ing. Martin Busta (SUPŠ Český Krumlov).

Na závěr byla za nového člena Asociace jednomyslně  přijata SPŠ a VOŠ Volyně. Poděkování za výborně připravené jednání petří řediteli školy Ing. Jiřímu Homolkovi a všem zaměstnancům školy, kteří se na přípravě a realizaci programu podzimního jednání podíleli.

PORADA ŘEDITELŮ ASOCIACE STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOLPORADA ŘEDITELŮ ASOCIACE STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOLPORADA ŘEDITELŮ ASOCIACE STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL
PORADA ŘEDITELŮ ASOCIACE STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOLPORADA ŘEDITELŮ ASOCIACE STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOLPORADA ŘEDITELŮ ASOCIACE STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL
PORADA ŘEDITELŮ ASOCIACE STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOLPORADA ŘEDITELŮ ASOCIACE STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOLPORADA ŘEDITELŮ ASOCIACE STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL
První den jednání Asociace: aula SPŠ a VOŠ Volyně, předseda PhDr. Jan Sehnal,
ředitel 
volyňské školy Jiří Homolka, exkurze za krásami jehočeského selského baroka. 
(Foto: Archiv školy)
PORADA ŘEDITELŮ ASOCIACE STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOLPORADA ŘEDITELŮ ASOCIACE STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOLPORADA ŘEDITELŮ ASOCIACE STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL
PORADA ŘEDITELŮ ASOCIACE STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOLPORADA ŘEDITELŮ ASOCIACE STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOLPORADA ŘEDITELŮ ASOCIACE STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL
PORADA ŘEDITELŮ ASOCIACE STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOLPORADA ŘEDITELŮ ASOCIACE STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOLPORADA ŘEDITELŮ ASOCIACE STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL

Druhý den jednání Asociace. (Foto: Archiv školy)