AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016

MATURITY 2016

Letošní školní kolo maturit začíná v pondělí 16. 5. 2016 a trvá do 27. 5. 2016.  Již na konci dubna byly v Galerii Na chodbě nainstalovány maturitní práce. V prvním týdnu (16. - 19. 5. 2016) maturují grafici a designéři (předsedou maturitní komise je Mgr. akad. mal. Michal Rádl ze SUPŠ sv. Anežky České Český Krumlov), v druhém týdnu (23. - 27. 5. 2016) multimedialisté a keramici (předsedou komise je Mg.A. Karel Dvořák, rovněž z Českého Krumlova). Přejeme hodně úspěchů!


OBOR GRAFICKÝ DESIGN (16. - 17. 5. 2016)

MATURITY 2016MATURITY 2016MATURITY 2016MATURITY 2016
MATURITY 2016MATURITY 2016MATURITY 2016
MATURITY 2016MATURITY 2016MATURITY 2016
MATURITY 2016MATURITY 2016MATURITY 2016
První den letošních maturit, první den maturit grafiků. (Foto: Archiv školy)
MATURITY 2016MATURITY 2016MATURITY 2016
MATURITY 2016MATURITY 2016MATURITY 2016
MATURITY 2016MATURITY 2016MATURITY 2016MATURITY 2016
MATURITY 2016MATURITY 2016MATURITY 2016

Druhý a zároveň závěrečný den maturit grafiků. (Foto: Archiv školy)

PRŮMYSLOVÝ DESIGN (18. - 19. 5. 2016)

MATURITY 2016MATURITY 2016MATURITY 2016
MATURITY 2016MATURITY 2016MATURITY 2016
MATURITY 2016MATURITY 2016MATURITY 2016MATURITY 2016
MATURITY 2016MATURITY 2016MATURITY 2016MATURITY 2016
MATURITY 2016MATURITY 2016MATURITY 2016

Ve středu 18. 5. 2016 zahajují své maturity designéři. (Foto: Archiv školy)
MATURITY 2016MATURITY 2016MATURITY 2016
MATURITY 2016MATURITY 2016MATURITY 2016
MATURITY 2016MATURITY 2016MATURITY 2016
MATURITY 2016MATURITY 2016MATURITY 2016MATURITY 2016
MATURITY 2016MATURITY 2016MATURITY 2016
Ve čtvrtek 19. 5. 2015 je úspěšně končí. První část maturit 2016 máme za sebou,
před námi je druhý týden. (Foto: Archiv školy)

MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA (23. - 25. 5. 2016)

MATURITY 2016MATURITY 2016MATURITY 2016
Slavnostní zahájení maturit multimedialistů a keramiků 23. 5. 2016. (Foto: Archiv školy)
MATURITY 2016MATURITY 2016MATURITY 2016
MATURITY 2016MATURITY 2016MATURITY 2016
MATURITY 2016MATURITY 2016MATURITY 2016
MATURITY 2016MATURITY 2016MATURITY 2016
MATURITY 2016MATURITY 2016MATURITY 2016
MATURITY 2016MATURITY 2016MATURITY 2016

Momentky z maturit multimedialistů 24. - 25. 5. 2016. (Foto: Archiv školy)

KERAMICKÝ DESIGN (26. - 27. 5. 2016)

MATURITY 2016MATURITY 2016MATURITY 2016
MATURITY 2016MATURITY 2016MATURITY 2016
MATURITY 2016MATURITY 2016MATURITY 2016
MATURITY 2016MATURITY 2016MATURITY 2016MATURITY 2016
MATURITY 2016MATURITY 2016MATURITY 2016
První den maturit keramiků 26. 5. 2016. (Foto: Archiv školy)
MATURITY 2016MATURITY 2016MATURITY 2016
MATURITY 2016MATURITY 2016MATURITY 2016
MATURITY 2016MATURITY 2016MATURITY 2016
MATURITY 2016MATURITY 2016MATURITY 2016
MATURITY 2016MATURITY 2016MATURITY 2016
MATURITY 2016MATURITY 2016MATURITY 2016
27. 5. 2016 - závěrěčný den nejen maturit keramiků, ale celého letošního dvoutýdenního
maturitního maratonu 

V pátek 27. 5. 2016 letošní jarní část maturit skončila. Oběma komisím i jejich předsedům patří poděkování za práci, kterou odvedli, i za korektní a spravedlivé hodnocení. A také studentům, z nichž naprostá většina odvedla maximální výkony jak v teoretických předmětetech, tak i při realizaci a obhajobách svých praktických prací. Velké poděkování patří rovněž Mgr. Milanu Vágnerovi za velkou práci při organizaci státní i školní části maturit. Některé praktické práce využijeme hned v příštím týdnu na společné výstavě s krumlovskou a lineckou školou v Alšově jihočeské galerii v bechyňském pivovaru. Slavnostní předání maturitních vysvědčení letošním úspěšným absolventům proběhne v pátek 3. 6. 2016 v 10.20 - 10.40 v učebně č. 74.