SUPS logo SUPŠ Bechyně

vlajka CZ vlajka CZ vlajka CZ

NOVINKY


TŘÍDNÍ SCHŮZKY 27. 4. 2019

 • Sobota 27. 4. 2019, 9.00 - 12.00
  Více ZDE

SBÍRKA PRO ROLNIČKU

 • Bechyně 8. 4. 2019
  Vybráno krásných 9.051,- Kč

135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY


LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2019


OBOR TECHNOLOGIE SILIKÁTŮ NA NAŠÍ ŠKOLE

 • Více ZDE
 • Soubory PDF Přihláška ke studiu
 • Přihlášky ke studiu ve školním roce 2019/2020 přijímáme do 31. 8. 2019
 • Rozpis konzultací ve školním roce 2018/2019 ZDE
 • Více ZDE
 • Přijatí ZDE

ZVEME NA VÝSTAVY 

 • Blanka Bohdanová - herečka, malířka, výtvarnice
  Galerie Galvína Bechyně, 6. 4. - 31. 5. 2019
 • Výstava Střepy a střípky
  Městské muzeum Bechyně 7. 3.- 16. 6. 2019
 • Miroslav Oliva a Dana Malá
  Muzeum berounské keramiky 7. 3. - 28. 4. 2019


AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/19


PŘIPRAVUJEME


PRÁVĚ PROBÍHÁ

 • DOPORUČUJEME:
  Aktuální výtvarné a kulturní akce

  Více ZDE

DOPLŇKOVÁ ČINNOST ŠKOLY


NAŠI PARTNEŘI

e na adresu LAUFEN CZ s.r.o. 
Podrobnosti ZDE

www.jika.cz  www.laufen.com/cz

LAUFEN

LASSELSBERGER s. r. o.
Podrobnosti ZDE

NAŠI PARTNEŘI
O firmě: www.rako.cz


 

AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016

KŘEST KNIHY O KERAMICE Z BECHYŇSKÉ ŠKOLY

V sobotu 24. 10. 2015 od 15.00 proběhl v přednáškovém sálu Městského muzea Bechyně křest knihy Mgr. Lenky Merglové Pánkové Keramická škola v Bechyni 1884 - 1948 s podtitulem Umělecká keramika: historismus, secese, moderna. Kniha doplňuje skvěle připravenou výstavu historických artefaktů z depozitáře naší školy v Západočeském muzeu v Plzni, která se uskutečnila na přelomu loňského a letošního roku. Děkujeme pracovnicím muzea za přípravu cerlé akce a autorce kniíhy za práci, kerou odvedla.

Z textu na pozvánce:

"Termín 130. výročí založení Střední uměleckoprůmyslové školy (původně c. k. Odborné školy keramické) v Bechyni se stal příležitostí shromáždit a zpracovat kolekci bechyňské keramiky ze sbírek Západočeského muzea v Plzni, depozitářů Střední uměleckoprůmyslové školy v Bechyni, Městského muzea v Bechyni a Uměleckoprůmyslového musea v Praze a podat širší informaci o první české škole zabývající se výchovou odborníků zaměřených na výrobu a navrhování keramiky. Kniha nevypovídá jen o historii a umělecké úrovni žákovských prací, ale informuje i o způsobu výuky v tehdejším c. k. odborném školství, o kontaktech mezi Bechyní a uměleckoprůmyslovými školami v Praze a Vídni. Příběh školy je dokreslen atmosférou jihočeského města, kam škola vstoupila jako nový, cizorodý prvek, ale velmi rychle se stala jeho neoddělitelnou součástí. Časový rozsah knihy byl vymezen založením školy v roce 1884 a jejím plynulým vývojem do roku 1948. Historie i výtvarný vývoj školy v tomto období je dále dělen na pět kapitol podle jednotlivých ředitelů, kteří určovali chod školy i následné produkce Výrobního družstva a Keramické akciové společnosti v Bechyni. Textová a obrazová část je doplněna soupisem profesorů a absolventů školy a přehledem značek, kterými byly předměty značeny."

Lenka Merglová Pánková

KŘEST KNIHY O KERAMICE Z BECHYŇSKÉ ŠKOLYKŘEST KNIHY O KERAMICE Z BECHYŇSKÉ ŠKOLYKŘEST KNIHY O KERAMICE Z BECHYŇSKÉ ŠKOLY
KŘEST KNIHY O KERAMICE Z BECHYŇSKÉ ŠKOLYKŘEST KNIHY O KERAMICE Z BECHYŇSKÉ ŠKOLYKŘEST KNIHY O KERAMICE Z BECHYŇSKÉ ŠKOLY
Podvečer 124. 10. 2015 v bechyňském muzeu: křest knihy za přítomnosti autorky 
Lenky Merglové Pankové. (Foto: Archiv školy)