AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016

KRÁLOVSKÁ CESTA POZPÁTKU

V úterý 7. 6. 2016 jsme si přivstali a už v 6.25 hodin a s třídou 3.M jsme odjížděli autobusem do Prahy, abychom stihli projít celou Královskou cestu, tj. trasu, kterou absolvovali čeští králové při své korunovaci.

Naši výpravu jsme si usnadnili, neboť jsme se tramvají vyvezli na Pražský hrad, takže jsme to pak měli pěkně z kopečka. Nevynechali jsme ani Královskou zahradu plnou renesančních skvostů, jako letohrádek Belvedér, Míčovnu a Zpívající fontánu.

Potom jsme se již ocitli na samotném Pražském hradě a prohlédli si jak jeho památné exteriéry, tak interiéry: chrám sv. Víta, Starý královský palác s Vladislavským sálem, baziliku sv. Jiří a zpátky Matyášovou branou přes Hradčanské na Loretánské náměstí. Zde jsme si ukázali barokní Černínský palác, navštívili jsme nádvoří Lorety se Svatou chýší a potom již sešupem Radničními schody do Nerudovy ulice. Tady jsme především porovnávali sochařskou výzdobu F. M. Brokofa na Morzinském paláci s prací M. B. Brauna na Thun - Hohensteinském paláci.

Na Malostranském náměstí jsme konečně viděli morový sloup, (ten na Hradčanském náměstí byl totiž v rekonstrukci), a samozřejmě také perlu českého barokního stavitelství - chrám sv. Mikuláše.

Mosteckou ulicí jsme se dostali na Karlův most se sousoším Trinitářů, Viděním sv. Luitghardy a dalšími skvosty, prošli jsme Staroměstskou branou na Křížovnické náměstí s barokními chrámy a Klementinem…

Zde nám už docházely síly, takže jsme si dali rozchod na malé občerstvení, a v 15.00 jsme se sešli na Staroměstském náměstí. Právě odbíjel gotický orloj. Po této seanci jsme se byli podívat také na renesanční dům U minuty, gotický dům U kamenného zvonu, rokokový palác Goltz-Kinských, secesní sousoší Mistra Jana Husa a na druhý barokní chrám sv. Mikuláše. Zašli jsme také najít náhrobek hvězdáře Tychona de Brahe do Týnského chrámu…

V 16 hodin nás potom čekala sladká odměna za ujité kilometry v podobě návštěvy muzea  Choco-Story s předvedením výroby pralinek.

Zbytek Královské cesty Celetnou ulicí kolem domu U Černé matky Boží, pod Prašnou bránu k secesnímu Obecnímu domu jsme proto došli docela přeslazení, ale spokojení, že jsme to zvládli a že se můžeme v pořádku vrátit zpátky do Bechyně.

Mgr. Drahomíra Bočanová

KRÁLOVSKÁ CESTA POZPÁTKUKRÁLOVSKÁ CESTA POZPÁTKUKRÁLOVSKÁ CESTA POZPÁTKU
KRÁLOVSKÁ CESTA POZPÁTKUKRÁLOVSKÁ CESTA POZPÁTKUKRÁLOVSKÁ CESTA POZPÁTKU
Se studenty 3.M na Královské cestě a v Muzeu Coco-Story 7. 6. 2016.
(Foto: Drahomíra Bočanová)