AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016

KERAMICKÝ WORKSHOP STUDENTŮ VŠUP PRAHA

V termínu 6. - 8. 5. 2016 proběhl na naší škole keramický workshop studentů ateliéru keramiky a porcelánu VŠUP Praha. Kromě studentů se ho účastnili i odborní asistenti Aleš Werner a MgA. Milan Pekař, který měl v pátek 6. 5. 2016 přednášku pro naše studenty, v níž představil tvorbu ateliéru i jejího vedoucího MgA. Maxima Velčovského. Přes víkend studenti pálili v peci na dřevo a rovněž využívali raku techniku.

Kontakt s ateliérem pražské UMPRUM považujeme za velmi pozitivní a důležitý pro směrování našich žáků v jejich budoucí profesní orientaci. Předpokládáme, že v podobném duchu budeme pokračovat i v budoucnosti.

KERAMICKÝ WORKSHOP STUDENTŮ VŠUP PRAHAKERAMICKÝ WORKSHOP STUDENTŮ VŠUP PRAHAKERAMICKÝ WORKSHOP STUDENTŮ VŠUP PRAHA
Přednáška odborného asistenta MgA. Milana Pekaře pro naše studenty 6. 5. 2016. 
(Foto: Archiv školy)