AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016

EXKURZE DO VELETRŽNÍHO PALÁCE

Ve čtvrtek 2. 6. 2016 se studenti 3. ročníků předmětu Seminář o moderním umění vypravili do Veletržního paláce v pražských Holešovicích. Byly zde pro ně připraveny dvě komentované prohlídky. Dopoledne absolvovali prohlídku na téma „Od impresionismu po kubismus.“

Nikdo z nás netušil, kolik krásných originálů tato funkcionalistická budova ukrývá. Velice šikovná kurátorka vybrala z každého směru jednoho zástupce a před konkrétním dílem jsme společně nacházeli typické znaky impresionismu, symbolismu, expresionismu, fauvismu, kubismu… diskutovali jsme o dílech van Goghových, Cézanových, Lautrecových - od všech umělců zde najdete originály. Nechyběla také spousta děl domácích autorů, jako např. expresionisty Emila Filly nebo symbolisty J. Preislera.

Sice jsme kolem mnohých významných obrazů pouze procházeli, ale vybraná rozebíraná díla nám umožnila udělat si konkrétní představu o moderních proudech ve výtvarném umění přelomu 19. a 20. století.

Posilněni obědem jsme se odpoledne do Veletržního paláce vrátili, abychom se mohli obdivovat cyklus Slovanská epopej od Alfonse Muchy. Jde o cyklus dvaceti velkoformátových obrazů, kterým chtěl Alfons Mucha shrnout dějiny slovanských národů. Vznikal v letech 1910-1918 v ateliéru na zámku Zbiroh. Mucha jej po dokončení podmínečně věnoval městu Praze. Dílo bylo poprvé vystaveno v roce 1928Během okupace bylo dílo ukryto před fašisty. V letech 1963 2011 byly obrazy vystaveny na zámku v Moravském Krumlově. Po dlouhých sporech bylo od dubna 2011 pět pláten cyklu umístěno ve dvoraně Veletržního paláce v Praze, celý cyklus byl tamtéž zpřístupněn v květnu 2012. (Zdroj: Wikipedie)

Mgr. Drahomíra Bočanová

EXKURZE DO VELETRŽNÍHO PALÁCEEXKURZE DO VELETRŽNÍHO PALÁCEEXKURZE DO VELETRŽNÍHO PALÁCEEXKURZE DO VELETRŽNÍHO PALÁCEEXKURZE DO VELETRŽNÍHO PALÁCE
EXKURZE DO VELETRŽNÍHO PALÁCEEXKURZE DO VELETRŽNÍHO PALÁCEEXKURZE DO VELETRŽNÍHO PALÁCE
EXKURZE DO VELETRŽNÍHO PALÁCEEXKURZE DO VELETRŽNÍHO PALÁCEEXKURZE DO VELETRŽNÍHO PALÁCE
Moderní umění a Slovanská epopej ve Veletržním paláci. (Foto: Mgr. Drahomíra Bočanová)