AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016

EXKURZE DO INFOCENTRA TEMELÍN

Se zahraničními studenty jsme v rámci poznávání svého studijního města a okolí navštívili  20. 2. 2016 zámeček Vysoký Hrádek, v kterém je umístěno Infocentrum JETE Temelín. Studenti byli obeznámeni s historií zámečku a hlavně s funkcí jaderné elektrárny a jejím provozem. Důležité informace jim byly podány formou dvou filmových projekcí v kinosále. Obrazem se dostali do útrob elektrárny, skladu čerstvého paliva, reaktorového sálu i do strojovny výrobního bloku. Seznámili se i s mlžnou komorou, kde na vlastní oči viděli, jak je naše okolí prošpikováno částicemi přírodního ionizujicího záření. Na závěr si prošli stálé expozice v prostorách zámečku a také obdivovali nádherný zámecký park.

Pro studenty byla exkurze velkým přínosem, spousta z nich netušila, že v okolí Bechyně se nachází jaderná elektrárna. Za realizaci tohoto jedinečného zážitku patří poděkování vedení města Bechyně.

Soňa Houdková, vychovatelka

EXKURZE DO INFOCENTRA TEMELÍNEXKURZE DO INFOCENTRA TEMELÍNEXKURZE DO INFOCENTRA TEMELÍN
EXKURZE DO INFOCENTRA TEMELÍNEXKURZE DO INFOCENTRA TEMELÍNEXKURZE DO INFOCENTRA TEMELÍN
Exkurze našich studentů do infocentra JETE Temelín
20. 2. 2016. (Foto: Archiv školy)