AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016

EXKURZE DO HUSITSKÉHO MUZEA V TÁBOŘE

V úterý 13. 10. 2015 se konala exkurze pro žáky prvních ročníků do Husitského muzea v Táboře, kde je až do konce října otevřena výstava, která připomíná Mistra Jana Husa, jeho život a dílo (více na http://www.husitskemuzeum.cz/). Poděkování za přípravu a uskutečnění exkurze patří PhDr. Ivě Vágnerové.


Ohlasy studentů:

"V úterý 13. října 2015,místo školy, jsme si udělali se třídou výlet do Tábora. Ten den byla hrozná zima, alespoň mně. Hlavním cílem výletu bylo centrum města, návštěva muzea a podzemí města. Ve středověkém podzemí jsem již byla, ale přesto jsem se těšila. Já, protože jsem menší postavy, nemám problém s nízkými stropy, ale moji přerostlí spolužáci nesdíleli moje nadšení.  Do podzemí se vstupuje ze staré táborské radnice na Žižkově náměstí. Každý dům ve středověku měl sklep v podzemí. A ještě dnes se z některých domů dá do podzemí dostat. Sklep je hluboký až 16 m.  Sklepením se jde pod náměstím a vyjde se v horní č&aa cute;sti náměstí. V muzeu byla výstava o Janu Husovi. Vím, že je to naše historie, ale tato doba se mi moc nelíbí. Obrazy byly krásné, ale smutné. Zaujal mě Husův hrneček, nechápu, jak mohl tak dlouho vydržet. Na výstavě je připraven program pro děti, to je velmi pěkné. Film, který přibližuje dobu Jana Husa, je dobře pochopitelný i pro malé děti. Celkově výstava byla krásně udělána. Já osobně jsem si ještě s kamarádkou prohlídla Tábor. Historické město je moc hezké. Jsem ráda, že máme možnost se také někam podívat."

Iva Šimečková, 1.G

 

"Naše třídní učitelka PhDr. Iva Vagnerová navrhla navštívit výstavu o mistru Janu Husovi, která se konala v Táboře. Při této příležitosti jsme se šli podívat do podzemních chodeb a na stálou expozici, která se mi líbila nejvíce. Na stálé expozici, která mě nejvíce zaujala, bylo vidět, že ji někdo hodně dlouho připravoval. Dozvěděla jsem se mnoho zajímavostí, které mi o Mistru Janu Husovi chyběly. Zaujaly mě tu také komiksy s figurkami, představující bitvu a obranu. Celou výstavu doprovázely komiksy a krátký film, který byl hezky zpracovaný. Podzemní chodby byly zajímavé a obdivuji lidi, kteří je v té době takto vybudovali. Ovšem vysocí lidé zde budou mít problémy, jelikož chodby jsou úzké a nízké. Průvodkyně hovořila srozumitelně a jasně, ale výstavou procházela rychle, tak jsme raději chodili za ní, abychom o něco nepřišli. Ihned na začátku výstavy o Mistru Janu Husovi nám pustili film. Byl hezky zpracovaný, ale nebyl vůbec slyšet a byl moc stručný. Potom se nás ujaly další dvě průvodkyně. Když jsme s nimi procházeli výstavu, tak mě zaujala lastura, kde byl vyobrazen mistr J.H. Zajímavé byly i obrazy, jak vypadal postupem času, a staré malované knihy a mnoho dalšího. Výstava se mi líbila, ale přišlo mi, že průvodkyně už se nás chtějí zbavit. Doporučila bych ji všem, kteří moc neznají histori i města Tábora a město samotné."

Nikola Pazderová, 1.G