AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016

DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ 2015

Dny otevřených ateliérů jsou svátkem výtvarného umění, v rámci kterého výtvarníci a umělečtí řemeslníci zpřístupní svá tvůrčí zázemí pro širokou veřejnost, která s nimi může promlouvat, inspirovat se, vyzkoušet si vybrané výtvarné techniky, zakoupit umělecké dílo či jen tak sdílet pár hodin radosti z tvoření. Myšlenka uspořádat Dny otevřených ateliérů vznikla v rámci aktivit projektu Kulturní most, jehož vedoucím partnerem byl Jihočeský kraj, který převzal know-how od partnerské organizace Kulturvernetzung Niederösterreich. Dny otevřených ateliérů byly rozšířeny do  Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje díky aktivitám projektu Porta culturae. Oba projekty byly podpořeny z programu „Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013“ a byly spolufinancovány Evropským fondem pro regionální rozvoj (ERDF). Naše škola se této akce účastní již počtvrté.

Letos proběhnou v Jihočeském kraji již poosmé, a to o víkendu 10. – 11. 10. 2015. Realizaci tohoto ročníku letos převzala Alšova jihočeská galerie Hluboká nad Vltavou. Prioritou je nejen ateliér, dílna, umělecká škola či galerie, ale i malý dvorek nebo podobný inspirativní prostor, který je možné navštívit, kde lze navštívit umělce, promluvit s ním, strávit s ním odpoledne nebo zakoupit umělecké dílo. Cílem akce je pomoci výtvarné scéně navázat a rozšířit dialog s veřejností a naopak umožnit veřejnosti poznat umělce a jejich práci jinak než v prostoru galerie. Výtvarníci nejsou vybíráni, k účasti jsou vyzváni všichni umělci působící v Jihočeském kraji.

(Zdroj: volně použito: http://www.ajg.cz/dny-otevrenych-atelieru/)


DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ 2015 V SUPŠ BECHYNĚ 10. - 11. 10. 2015
 
Kde: SUPŠ Bechyně, Písecká 203, 391 65 Bechyně
Kdy: 10. - 11. 10. 2015, 09.00 – 12.00 a 13.00 - 16.00
Kontakt: reditel@supsbechyne.cz, tel.: 723 165 306

NABÍZÍME:

 • SOCHAŘSKÝ ATELIÉR 
  přízemí vpravo, číslo dveří 22
  akad. sochař Miroslav Oliva

   
 • ATELIÉR KRESBY A MALBY
  1. patro vlevo, číslo dveří 40

  akad. malíř Petr Štojdl
  (pouze v sobotu 10. 10. 2015; součástí jsou přípravné kurzy pro uchazeče o studium na naší škole)

   
 • DÍLNA GRAFICKÝCH TECHNIK  
  2. patro vlevo, číslo dveří 71
  Alena Kissová
    
 • DÍLNA TOČENÍ NA KRUHU
  přízemí vlevo proti pecím
  David Stankuš