AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016

BAZÁREK PRO SOBĚSLAVSKOU ROLNIČKU 2016

Ve dnech 11. - 15. dubna 2016 probíhá další Bazárek pro soběslavskou Rolničku. Koná se opět pod taktovkou ing. Jaroslavy Bínové v čítárně ve 3. patře, kde byly shromažďovány oděvy, hračky a další věci, které je možné zakoupit a tím přispět na Centrum diakonie ČCE Rolnička v Soběslavi. Jedná se již o čtvrtý charitativní bazárek na naší škole. Děkujeme všem, kteří se na této akci podílejí a mají chuť sdílet společné věci.

BAZÁREK PRO SOBĚSLAVSKOU RONIČKU 2016

Pomáháme, snažíme se pomoci lidem, kteří pomoc potřebují a neříkají si o ni. Nejsme zahledění do sebe, záleží nám na tom, co se děje kolem nás. Jsme otevřeni novým věcem. Nepláčeme nad rozlitým mlékem. Chceme udělat něco hezkého, milého. Ale také někomu udělat radost, jen tak, bez očekávání nějakého prospěchu, vděku. Proto Vás všechny, kteří máte zájem, zveme na dobročinný bazárek, který se koná v SUPŠ Bechyně. Moc se těšíme, že se zapojíte, a za jakoukoli podporu jsme vděční.

Výtěžek bude poukázán na konto soběslavské Rolničky pro zdravotně postižené děti aklienty tohoto zařízení. Věci, které neprodáme, budou odvezeny do obchůdku Dobré vůle pro tutéž organizaci. Věci, které zbudou i potom, poputují do sbírky, kterou pořádá zdejší katolická chacharita na konci července.

Akce byla prodloužena do konce dubna 2016 a nakonec vynesla rekordních 7.100,- Kč! Velké poiděkování patří ing. Jaroslavě Bínové a všem, kteří přispěli věcmi i nákupem.