AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016

27. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM KERAMIKY BECHYNĚ 2016

Úvodní schůzkou v restauraci U Draka začalo 27.  Mezinárodní keramického sympozium Bechyně 2016. Schůzky se kromě přihlášených umělců zúčastnil radní pro kulturu a školství Jihočeského kraje JUDr. Tomeš Vytiska, ředitelka UPM Dr. Helena Königsmarková, ředitel AJG Mgr. Aleš Seifert, místostarosta Bechyně Jiří Rejlek, vedoucí pracovníci Mezinárodního sympozia keramiky o.p.s. Jiří Hlušička a Petr Macek, za UPM dále Dita Hálová a Miroslav Hlaveš a další hosté z Odboru kultury Jihočeského kraje. Sympozium potrvá do 19. 8. 2016, kdy ve školní Galerii Na chodbě proběhne vernisáž výsledků; s výstavou pak počítáme na celé září.

27. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM KERAMIKY BECHYNĚ 201627. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM KERAMIKY BECHYNĚ 201627. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM KERAMIKY BECHYNĚ 2016
27. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM KERAMIKY BECHYNĚ 201627. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM KERAMIKY BECHYNĚ 201627. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM KERAMIKY BECHYNĚ 2016
Zahájení 27. Mezinárodního sympozia keramiky Bechyně 2016 25. 7. 2016. (Foto: Archiv školy)

Letošní sympozium se vrací k původnímu modelu, tedy netématickému (umělci tvořili dle svého, nešlo o sympozium zaměřené např. na umyvadla apod., jako bylo sympozium minulé).

Účastníci:

27. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM KERAMIKY BECHYNĚ 201627. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM KERAMIKY BECHYNĚ 201627. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM KERAMIKY BECHYNĚ 2016
27. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM KERAMIKY BECHYNĚ 201627. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM KERAMIKY BECHYNĚ 2016
27. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM KERAMIKY BECHYNĚ 201627. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM KERAMIKY BECHYNĚ 2016
27. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM KERAMIKY BECHYNĚ 2016
Bannery účastníků letošního sympozia. (Dita Hálová, UPM Praha)

Podobně jako v minulých letech byla i letos součástí sympozia prezentace tvorby účastníků, návštěva Mezinárodního muzea keramiky a pálení v peci na dřevo. Toho využili především Tomasz Niedziolka a Aino Nebel. Výpaly proběhly dva, dopadly velmi dobře, kýžených teplot bylo dosaženo.

27. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM KERAMIKY BECHYNĚ 201627. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM KERAMIKY BECHYNĚ 201627. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM KERAMIKY BECHYNĚ 2016
27. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM KERAMIKY BECHYNĚ 201627. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM KERAMIKY BECHYNĚ 201627. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM KERAMIKY BECHYNĚ 2016
Pálení v peci na dřevo a jeho výsledky. (Foto: Archiv školy)

27. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM KERAMIKY BECHYNĚ 201627. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM KERAMIKY BECHYNĚ 201627. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM KERAMIKY BECHYNĚ 2016
Tradicí sympizií se stal společenský večer v příjemném penzionu Na Prádle. Letos se
uskutečnil 11. 8. 2016. (Foto: Archiv školy)

27. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM KERAMIKY BECHYNĚ 201627. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM KERAMIKY BECHYNĚ 201627. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM KERAMIKY BECHYNĚ 2016
Závěrečná společná večeře pak proběhla v neméně příjemném bechyňském penzionu Elektra.
(Foto: Archiv školy)

27. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM KERAMIKY BECHYNĚ 201627. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM KERAMIKY BECHYNĚ 2016

Vernisáž pracovní výstavy výsledků sympozia se konala v pátek 19. 8. 2016 ve 13.00. Zahrál pan Karel Dvořák, promluvili Dita Hálová a Milan Hlaveš z UPM Praha. Nyní je tedy výstava přístupná veřejnosti a bude tomu tak do 29. 9. 2016. Poté bude převezena do Prahy a po pražské výstavě budou exponáty zařazeny do sbírek AJG.

27. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM KERAMIKY BECHYNĚ 201627. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM KERAMIKY BECHYNĚ 201627. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM KERAMIKY BECHYNĚ 2016
27. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM KERAMIKY BECHYNĚ 201627. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM KERAMIKY BECHYNĚ 201627. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM KERAMIKY BECHYNĚ 2016
27. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM KERAMIKY BECHYNĚ 201627. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM KERAMIKY BECHYNĚ 201627. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM KERAMIKY BECHYNĚ 2016
27. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM KERAMIKY BECHYNĚ 201627. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM KERAMIKY BECHYNĚ 201627. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM KERAMIKY BECHYNĚ 2016
27. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM KERAMIKY BECHYNĚ 201627. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM KERAMIKY BECHYNĚ 201627. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM KERAMIKY BECHYNĚ 2016
Vernisáž pracovní sympoziální výstavy v e školní Galerii Na chodbě 19. 8. 2016.
(Foto: Archiv školy)

Jak letošní sympozium hodnotit? Jednoznačně jde o přelom v tom smyslu, že se keramika ubírá cestou konceptuálních tendencí a instalací. Je otázkou, nakolik je to "správný" trend a nakolik je vhodný právě pro "náš" materiál. Dále je otázkou, zda to po padesáti letech existence bechyňských sympozií nebylo sympozium poslední. Pokud nebudou artefakty vystavovány v Bechyni, ztrácí se smysl pořádat sympozia právě zde. Přitom zázemí je jasné - ubytování, dílny, přípravna hmot, závod firmy Laufen atd. Bylo by velkou škodou ukončit nejstarší sympozium v Evropě...

Závěrem chci poděkovat všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu celé akce. Především Heleně a Jiřímu Hlušičkovým, Petru Mackovi, Ditě Hálové a všem zaměstnancům školy, kteří vytvořili nezbytný servis. Poděkování patří také AJG Hluboká nad Vltavou a MK ČR. Stále věříme tomu, že letošní sympozium nebylo poslední a že se s dalšími zajímavýmií umělci pracovně setkáme za dva roky. Foto z minulých sympozií neleznete na https://www.obrazky.cz/?q=Keramick%C3%A9%20sympozium%20Bechyn%C4%9B&fulltext&mm=2#utm_source=search.seznam.cz&utm_medium=hint&utm_term=Keramick%C3%A9%20sympozium%20Bechyn%C4%9B&utm_content=obrazky

Jiří Novotný

27. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM KERAMIKY BECHYNĚ 2016

TISKOVÁ ZPRÁVA K ZAHÁJENÍ SYMPOZIA

Organizátor: Mezinárodní sympozium keramiky, o.p.s ve spolupráci se Střední uměleckoprůmyslovou školou Bechyně a Uměleckoprůmyslovým museem v Praze

V roce, kdy slaví toto nejdéle kontinuálně fungující sympozium v Evropě padesáté výročí svého založení (1966), bylo osloveno dalších osm umělců z Evropy a zámoří, aby se i oni zařadili mezi téměř 380 předchozích účastníků této ojedinělé akce. Po dvanácti sympoziích uvítáme na keramickém sympoziu umělce z Francie, letos Frederica Pagace. V Česku rád a často vystavuje polský sochař a keramik Tomasz Niedziółka. Nyní je možné jeho práce zhlédnout na Letní keramické plastice v Roztokách u Prahy. Letošní sympozium keramiky již tradičně navštíví umělec z rakouské výtvarné scény. Franz Tišek, kterému rovněž není české prostředí neznámé – spolupracuje opakovaně na několika sympoziích PROUDĚNÍ v severočeských Řehlovicích. Po deseti letech se bechyňského sympozia účastní také zástupce umělců z Německa. Po legendární Antje Scharfe přijede Aino Nebel. Zaoceánské státy bude zastupovat Kyle Triplett z USA.

Z České republiky přijali pozvání dva absolventi místní Střední uměleckoprůmyslové školy sochařka a pedagožka Jana Krejzová a vizuální umělec a sochař Vladimír Uhlík. Třetí domácí zástupkyní je vycházející hvězda nejen české keramické scény Eva Pelechová.

Umělcům poskytne zázemí ateliérů Střední uměleckoprůmyslová škola v Bechyni, jak je u sympozia zvykem. Vynikající technickou podporu opět zajišťuje výrobce sanitárních výrobků JIKA. Po sympoziu v roce 2014, zaměřeného na design sanitárních výrobků, se organizátoři navrací k volnému sochařskému zaměření. Téma společné pro toto sympozium vykrystalizuje v průběhu tvorby umělců, pro něž je spojujícím motivem experiment a propojování média keramické hmoty s dalšími výtvarnými tendencemi – od malby, kresby, práci s videem, instalaci až po site specific. V jejich tvorbě překračuje využití „keramiky“ běžnou hranici vnímání tohoto tradičního materiálu.

Práce vzešlé z 27. Mezinárodního keramického sympozia budou k vidění na tradiční pracovní výstavě ve školní „Galerii na chodbě“ dne 19. srpna 2016 od 13 hodin. S výsledky čtyřtýdenního tvůrčího úsilí se diváci mohou seznámit rovněž v Praze a budou putovat po dalších místech České republiky.

Sbírka děl vytvořených na všech předcházejících sympoziích je uložena v Mezinárodním muzeu keramiky Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou, která také na akci spolupracuje společně s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze. UPM uchovává výběr ze sympozií ve sbírce současné světové a tuzemské keramiky, s vědomím významu děl a jejich vysoké kvality, kterou se podařilo za uplynulé půl století sebrat.

Mezinárodní sympozium keramiky, o.p.s, Písecká 203 391 65 Bechyně
W) sympozium-bechyne.com, FB) International symposium of ceramics Bechyně, E) jiri.hlusicka@email.cz, petr@atelier-design.cz, M) +420 606 730 077