AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

WORKSHOP A PREZENTACE FAKULTY RESTAURÁTORSTVÍ V LITOMYŠLI

Dne 10. 12. 2014 navštívili naši školu zástupci Fakulty restaurátorství Univerzity Pardubice, aby seznámili se svou institucí žáky všech oborů naší školy, především pak letošní maturanty. Formou multimediální prezentace dali nahlédnout našim žákům do moderně vybavených výukových prostor školního areálu, který se nachází na Zámeckém vrchu v Litomyšli. MgA. Ivan Kopáčik představil na řadě precizně provedených studentských prací Ateliér restaurování a konzervace uměleckých děl na papíru a Ateliér restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů. Jeho kolega BcA. Jan Prokýšek pak podobným způsobem představil Ateliér restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita a Ateliér restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů. Oba informovali naše žáky rovněž o organizaci výuky na fakultě, o možnostech zahraničních i tuzemských exkurzí a stáží a také o termínech a požadavcích přijímacího řízení. Na závěr prezentace rozdali přítomným řadu velmi kvalitních propagačních materíálů. Zajímavá a přínosná akce proběhla v rámci projektu Brána vědění otevřená II. (CZ.1.07/2.3.00/45.0013).

Mgr. Milan Vágner

WORKSHOP A PREZENTACE FAKULTY RESTAURÁTORSTVÍ V LITOMYŠLIWORKSHOP A PREZENTACE FAKULTY RESTAURÁTORSTVÍ V LITOMYŠLIWORKSHOP A PREZENTACE FAKULTY RESTAURÁTORSTVÍ V LITOMYŠLI
Prezentace FR UP 10. 12. 2014. (Foto: FR UP Litomyšl)