AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

ÚČAST ŠKOLY NA DNECH EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2014

V sobotu 13. 9. 2014 proběhla v Českých Budějovicích řada akcí v rámci Dnů evropského dědictví 2014 s podtitulem Podzimní dvory, dvorky, dvorečky. Jedním z nich byl i dvůr Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích na Senovážném náměstí. Zde byla umístěna řemesla, mezi nimiž bylo i hrnčířství, k jehož předvádění byla naše škola přizvána. Ačkoli počasí akci nepřálo, návštěvníci chodili. Přilákala je jistě i zajímavá výstava o hradech, která byla otevřena v galerii NPÚ (potrvá do 17. 10. 2014, více: Výstava Hradní zříceniny jižních Čech), přednášky, řemesla (kovářství, hrnčířství, drátenictví, kamenictví atd.), děti mohli samy hledat v písku historické střepy, mohly kreslit a malovat. Předpokládáme, že naše spolupráce s NPÚ České Budějovice při podobných akcích bude pokračovat i v budoucnu.

ÚČAST ŠKOLY NA DNECH EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2014ÚČAST ŠKOLY NA DNECH EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2014ÚČAST ŠKOLY NA DNECH EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2014
ÚČAST ŠKOLY NA DNECH EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2014ÚČAST ŠKOLY NA DNECH EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2014ÚČAST ŠKOLY NA DNECH EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2014
ÚČAST ŠKOLY NA DNECH EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2014ÚČAST ŠKOLY NA DNECH EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2014ÚČAST ŠKOLY NA DNECH EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2014ÚČAST ŠKOLY NA DNECH EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2014ÚČAST ŠKOLY NA DNECH EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2014
Den evropského dědictví, dvůr NPÚ České Budějovice na Senovážném náměstí
13. 9. 2014. (Foto: Archiv školy)

Více o akci nalenete na:
http://www.npu-cb.eu/aktuality/uzemni-odborne-pracoviste/?more=469#news469
Fotogalerie NPÚ české Budějovice:
http://www.npu-cb.eu/fotogalerie/2014/ehd-u-ferusu1392014/