AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

ÚČAST ŠKOLY NA 13. POHÁDKOVÉM DNU V BECHYNI

Pokračujeme ve spolupráci s Mapcentrem České Budějovice. Již popáté připravila naše škola prestižní ceny Kapr Jakub, jejichž předávání je součástí tzv. Pohádkových dnů. Ty se každoročně začátkem března konají v různých zajímavých místech Jihočeského kraje. V letošním roce se již 13. Pohádkový den s loni korunovaným králem Václavem V. Vydrou uskutečnil v Bechyni a byl spojen s vypravením pohádkového vláčku z Tábora.

ÚČAST ŠKOLY NA 13. POHÁDKOVÉM DNU V BECHYNI

Kromě přípravy prestižních cen, které navrhl a vyrobil ak. soch. Miroslav Oliva, jsme se podíleli i organizačně - skupina studentů 3.G pod vedením třídního učitele ak. mal. Petra Štojdla pomáhala při realizaci programi v KD Bechyně. Všem, kteří za školu pomáhali, patří velké poděkování.

ÚČAST ŠKOLY NA 13. POHÁDKOVÉM DNU V BECHYNIÚČAST ŠKOLY NA 13. POHÁDKOVÉM DNU V BECHYNIÚČAST ŠKOLY NA 13. POHÁDKOVÉM DNU V BECHYNI
​Hejno kapříků, dílo ak. soch. Miroslava Olivy, čeká na předání. (Foto: archív školy)
ÚČAST ŠKOLY NA 13. POHÁDKOVÉM DNU V BECHYNIÚČAST ŠKOLY NA 13. POHÁDKOVÉM DNU V BECHYNIÚČAST ŠKOLY NA 13. POHÁDKOVÉM DNU V BECHYNI

Několik záběrů z 13. Pohádkového dne v Bechyni. (Foto: Mapcentrum České Budějovice)

Časový harmonogram akce:

 • 07.30 - setkání pohádkářů v Táboře na nádraží, převlečení v TIC ČD, úprava vláčku, příprava sněmovního vagónu aj.;
 • 08.45 - setkání Václava V. Vydry zvaného s Janem Žižkou a Františkem Křižíkem v hale nádraží;
 • 09.05 - odjezd do Bechyně; přejezd aut do Bechyně případně ponechání v Táboře;
 • 09.10 - zahájení sněmu v ozvučeném vláčku, podání zpráv od ministrů a lektorů České pohádkové akademie;
 • 10.05 - přivítání na nádraží v Bechyni Petrem Vokem a starostou;
 • 10.15 - průvod z nádraží do kulturního domu (cca 120 m), společné foto před kulturním domem;
 • 10.30 - projevy osobností z podia, jmenování nových ministrů a pohádkových infokanceláří, předání prestižních cen Jakub za rok 2014 (připravuje naše škola), křest nové pohádkové bankovky "1 Vydrák český", křest "Kalendáře akcí Českého svazu rekreačního sportu", odměny dětem za nejlepší masky a kresby, poděkování organizátorům, žádost o pořádání 14. Pohádkového dne v roce 2016 v Prachaticích;
 • 11.05 - společné foto VIP, tiskovka pro novináře;
 • 11.15 - autogramiáda přítomných osobností (Václava V. Vydry, Petra Voka, Jana Žižky, Františka Křižíka, víly Šumavy);
 • 11.30 - pohádkový rautík pro VIP (evidenční kartičky VIP bude vydávat ministrně kultury na pohádkovém semináři 4. 3. 2015);
 • 11.45 - odchod zájemců na prohlídku SUPŠ Bechyně; 
 • 12.50 - odjezd vláčku z Bechyně do Tábora.

Součástí akce je i výstava 20 let Jižních Čech pohádkových s Jaroslavem Kerlesem. Vernisáž se konala 5. 2. 2015 v kulturním domě v Bechyni spolu se soutěží o nejlepší rohlíkovou pomazánku, která byla podávána i panu králi 5. 3. 2015.