AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

ŠKOLNÍ FILMOVÉ PŘEDSTAVENÍ "NICHOLAS WINTON - SÍLA LIDSKOSTI"

Naše škola byla oslovena panem Zdeňkem Tulisem s nabídkou projekce filmu Nicholas Winton - síla lidskosti. Již jednou jsme podobnou nabídku akceptovali a film byl pro studenty velmi podnětný. Proto jsme se rozhodli využít i této nové nabídky.

Ve spolupráci s kinem Bechyně proběhne projekce zmíněného filmu v bechyňském kině dne 8. 4. 2015 v 10.00 hodin pro všechny žáky naší školy. Film je jako jediný z českých filmů nositelem prestižní světové ceny "INTERNATIONAL EMMY AWARD", což je v oblasi dokumentárního filmu obdoba Oscara v kategorii filmů hraných. Po filmu následuje beseda s dramaturgem a vedoucím projektu na téma holocaustu, novodobých dějin České republiky a "Wintonových dětí" Zdeňkem Tulisem.

Více o celém projektu naleznete na www.wintonfilm.com

ŠKOLNÍ FILMOVÉ PŘEDSTAVENÍ "NICHOLAS WINTON - SÍLA LIDSKOSTI"ŠKOLNÍ FILMOVÉ PŘEDSTAVENÍ "NICHOLAS WINTON - SÍLA LIDSKOSTI"ŠKOLNÍ FILMOVÉ PŘEDSTAVENÍ "NICHOLAS WINTON - SÍLA LIDSKOSTI" 
Školní filmové představení Nicholas Winton - síla lidskosti a následná beseda
se Zdeňkem Tulisem 8. 4. 2015. (Foto: Archiv školy)